ZAPRAŠIVANJE KOMARACA U ČETVRTAK U VEČERNJIM SATIMA

U četvrtak, 20. juna od 18 do 23 sata će se izvesti tretman suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Lajkovac, uređajima sa zemlje. Kao preparat će se koristiti Aqua K-othrine, na bazi deltametrina.

Preduzeća SINITRA DDD d.o.o. Valjevo najavljuje vršenje tretmana suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Lajkovac, tretmanom sa zemlje, primenom ULV uređaja tipa Igeba U 15 HD.

Akciju izvodi SINITRA DDD d.o.o. Valjevo. Tretman će se izvršiti u večernjim satima, od 18 do 23h, na užem području gradskog jezgra, u Bogovađi, Markovoj crkvi i Slovcu.

Pčelari treba u tom terminu da zatvore ili uklone pčele najmanje 5 km od mesta tretiranja.

Za suzbijanje komaraca koristiće se registrovani preparati: AQUA K- OTHRINE – deltametrin, CICEREON 2,0 – deltametrin, WAY OUT – cipermetrin I KONDOR – lamdacihalotrin.

Lice odgovorno za rad ekipa je Vladimir Ilić.

U slučaju da vremenski uslovi ne dopuste sprovođenje tretmana, isti će se obaviti čim se postignu optimalni vremenski uslovi.

Related posts

Leave a Comment