TRIBINA O NOVIM OSNOVAMA PROGRAMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

U ponedeljak 3. juna od 15 časova u velikoj sali Gradske kuće u Lajkovcu održaće se tribina pod nazivom “Otvoreni razgovor o novim Osnovama programa u predškolskim ustanovama”, za državne i privatne predškolske ustanove iz Uba, Vladimiraca, Koceljeve, Osečine, Ljiga, Mionice, Lazarevca i naravo PU “Leptirić” iz Lajkovca , koja je domaćin i organizator ove tribine.  

Očekuje se da na tribini vaspitači, medicinske sestre, stručni saradnici i direktori izvrše horizontalnu razmenu iskustava vezanih za primenu novog programa, da vode refleksivni dijalog, ali da pre svega profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu dr Živka Krnjaja reši mnige dileme i pitanja sa kojima se susreću praktičari u samom radu sa decom.

U susret tribini koja će se u ponedeljak održati u Lajkovcu, direktorka ustanove domaćina i organizatora Mila Lončar Mitrović je pojasnila značaj i ulogu ove važne tematske tribine:

“Programska reforma predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji započela je 2019. godine.

Simbolično nazvane „ Godine uzleta“ nove osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja prepoznaju značaj predškolskog doba u razvijanju  sposobnosti za celoživotno učenje, kao što su samopouzdanje, otvorenost, radoznalost, istrajnost i kreativnost.

Nova programska koncepcija predstavlja savremeni pristup učenju i razvoju u ranom detinjstvu i zasniva se na veri u kapacitete dece da aktivno učestvuju u svom učenju i razvoju, značaju igre i zajedničkog učešća dece i odraslih.

U našoj PU „Leptirić“ od 1. septembra 2022. godine počelo je implementiranje novih Osnova programa.

Cilj naše ustanove je da kroz novi program pružimo podršku deci, njihovoj dobrobiti i da sva deca imaju jednake mogućnosti za učenje, razvoj, negu, vaspitanje i obrazovanje.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje bazira se na integrisanom pristupu učenju i razvoju, tako da deca kroz životno praktične situacije stiču smisaona iskustva.

Nove Osnove programa nas usmeravaju na dugoročne ciljeve i time ćemo podržavati bazične kompentencije, stvorićemo kontinuitet u obrazovanju kao ostvarivanje temelja celoživotnog učenja i čvršće povezivanje sa porodicom i lokalnom zajednicom.”

Related posts

Leave a Comment