KVARTALNI IZVEŠTAJ EPS: DOBAR FINANSIJSKI REZULTAT, SLEDE IZAZOVI  

Skupština Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije” usvojila je Izveštaj o realizaciji Trogodišnjeg plana poslovanja za prvi kvartal 2024. godine, prema kojem je dobit kompanije 28,3 milijarde dinara, što je duplo više u odnosu na plan i za pet odsto više u odnosu na 2023.

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike i predstavnik osnivača u Skupštini EPS AD, istakla je da su u prvom kvartalu, osim dobrih finansijskih pokazatelja, ostvareni stabilni rezultati u proizvodnji energije i uglja koji su u skladu sa planom, a da je proizvodnja otkrivke bila veća za 11 odsto u odnosu na 2023.

Foto: Emilija Jovanović

– Napredak u proizvodnji otkrivke u Kolubari je devet odsto u odnosu na 2023, Rezerve otkrivenog uglja u ovom delu EPS veće su od plana, što je preduslov za veću proizvodnju uglja – rekla je Đedović Handanović. – I prihodi su na stabilnom nivou, ali moramo dodatno da ubrzamo rad na polju investicija, da budu efikasnije i realno planirane. Neophodno je da realizacija investicija bude bolja, jer sada nije na zadovoljavajućem nivou.

EPS je u prvom kvartalu zabeležio stabilne prihode, a u trgovini električnom energijom na slobodnom tržištu ostvaren je profit od 44 miliona evra. U prva tri meseca proizvodnja energije je bila na nivou plana, a u strukturi proizvodnje hidroelektrane sa OIE učestvovale su sa 36,9 odsto, termoelektrane sa 60,6 odsto, a Panonske TE-TO sa 2,5 odsto.

Đedović Handanović je naglasila da je u narednom periodu pred EPS-om niz izazova, jer sa smanjenjem cene električne energije za privredu slede i manji prihodi, tokom leta je očekivano niži nivo hidrologije, a ne treba zanemariti ni aktuelne remonte koji, takođe, imaju svoje rizike po poslovne rezultate. Ona je ukazala da je neophodno dodatno smanjiti troškove zbog plana restrukturiranja, što će doprineti povećanju efikasnosti i produktivnosti.

Sednici Skupštine, osim članova Izvršnog odbora, prisustvovali su i članovi Nadzornog odora EPS AD.

Related posts

Leave a Comment