MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA

Međunarodni dan sestrinstva, 12. maj, obeležava se ove godine pod sloganom „Naše medicinske sestre – naša budućnost“, sa posebnim akcentom na ekonomski aspekt zdravstvene nege, gde je fokus na ekonomskoj moći nege sa ciljem da preoblikuje percepcija i pokaže kako strateško ulaganje u sestrinstvo može doneti značajne ekonomske i društvene koristi. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Kolubarskom okrugu, Zdravstvenom centru Valjevo obeležena je slava Sv. Vasilije Ostroški i Dan sestrinstva. V.d. direktora ZC Valjevo, dr Vladimir Pantelić pozdravio je prisutne zvanice i poželeo srećnu slavu i Dan sestrinstva.

  • Lekari i medicinsko osoblje imaju dar i znanje da leče ljude, a u našoj najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Kolubarskom okrugu na najhumanijem poslu nege bolesnika uz lekare radi preko 1000 medicinskih sestara i tehničara. Na prvim linijama odbrane, nege i utehe medicinske sestre i tehničari gotovo da i nemaju predaha jer se ne može reći da bolest bira vreme.Vreme koje nam predstoji takođe ne obećava predah, već istrajnost na našem zajedničkom cilju, a to su pre svega bolji uslovi za sve zaposlene, a samim tim i naše pacijente. Sve što nas u narednim mesecima očekuje zahteva pre svega puno rada, ali timskog. Kao što su u lečenju tim lekar i sestra, tako ćemo samo zajedničkim snagama moći da ostvarimo cilj – rekao je dr Pantelić, dodavši da kada obeležavamo Dan sestrinstva, neizostavno se osvrćemo na slavnu prošlost i neka od imena koja su upisana u istoriju, od Draginje Babić, preko Nadežde Petrović, a poslednjih decenija intenzivno se radi na unapređenju znanja i edukaciji medicinskih sestara i tehničara što je veoma značajno u savremenoj medicini i visokom stepenu profesionalnog rada. Dr Pantelić je još  kao rukovodilac najveće zdravstvene ustanove istakao da ceni svaki trud i znanje koje će svakako doprineti boljoj medicinskoj nezi.

Povodom proslave Medjunarodnog dana sestara , UMST Srbije nagradilo je Vericu Milić Živanović, glavnu sestru službe Ginekologije, koja je danas predstavljala ustanovu na svečanoj centralnoj proslavi i dodeli nagrada. Osim za pojedinca lično, svako priznanje nagrada je čitavom sestrinstvu Zdravtsvenog centra Valjevo. Nedavno su tehničari iz službe anestezije od svog strukovnog udruženja dobili priznanje za usavršavanje i edukaciju anestetičara među pet nagrađenih službi u čitavoj zemlji. Povelja Čuvari života krasi zid službe anestezije, a ovi stručni ljudi predstavljaju jednu od najboljih jedinica Zdravstvenog centra, posebno jer neprekidno rade sa životno ugroženim pacijentima. O značaju profesije sestrinstva, koja je najbrojnija u ustanovi govorio je i pomoćnik direktora za obezbeđenje kvaliteta zdravstvene nege Vladan Ilić.

  • Sestrinstvo predstavlja važan segment u sistemu zdravstvene zaštite pri  čemu je široka oblast sestrinskog angažovanja: od prvog plača novorođenčeta do posljednjeg trenutka obolelog, uz stalnu brigu za zdravlje tela i duše, što zahteva ono najbolje u nama:ljubav prema ljudima i punu posvećenost. Zdravstvena nega je autonomna i kolaborativna briga (staranje) o pojedincu u svakom životnom dobu, porodici, grupi i zajednici, zdravim i bolesnim. Obuhvata promociju zdravlja i prevenciju bolesti, kao i brigu o bolesnim i umirućim uz neophodnu psihosocijalnu podršku. Osim toga, podrazumeva i učestvovanje u kreiranju zdravstvene politike, saradnju sa udruženjima pacijenata, sistemima zdravstvenog menadžmenta i sistemom obrazovanja. Sa promenama u nacionalnomimeđunarodnomzdravstvenomsistemukonstantnodolazi do nizaizazovau pružanjuzdravstvenihuslugasainovativnimrešenjimaštodoprinosikvalitetu, efikasnosti i bezbednosti u pružanju zdravstvene zaštite. Inovacije uključuju razgranjavanje u nova polja, i odgovarajući pristup obrazovanju kadrova sa fokusom na razmenu znanja i veština, baziranom na kompetencijama, odgovornosti i etici, uz princip dozvoljene samostalnostiudonošenjuodluke.Savremeno sestrinstvo favorizuje kontinuiranu edukaciju, pa je više i visoko obrazovanje medicinskih sestara prioritet modernih država, pa inaše.Koristim ovu priliku da zahvalim generacijama sestara koje su tokom svog radnog veka svojim znanjem, požrtvovanošću i ljudskim odnosom prema pacijentima i njihovim najbližima doprinele unapređenju zdravlja stanovnika Srbije.To što društvo ne može da uradi, moramo da uradimo mi sami između sebe, da međusobno jedni druge poštujemo, da sami jedni drugima ne pravimo nepotrebne probleme i da znamo da ono što radimo ima smisla i da koristi nekim nesrećnim ljudima koji dolaze ovde po malo pomoći – rekao je Vladan Ilić koji je uz želje  za dalje profesionalne uspehe, stalno usavršavanje, ali i postizanje zasluženog statusa i u struci i u društvu, podsetio da pri tome nikada ne smemo zaboraviti da je sve to podređeno samo jednom cilju: zdravlju, tj. blagostanju ljudi.

Ovogodišnji domaćini slave Sv. Vasilije Ostroški i Dana sestrinstva u Zdravstvenom centru Valjevo su medicinske sestre i tehničari Službe pneumoftiziologije u ime kojih je govorila glavna sestra pneumoftiziologije Mira Lazić.

  • Medicinske sestre su prvi oslonac kako pacijentima tako i lekarima. Više od 705 zdravstvenih usluga u sistemu zdravstvene zaštite obavljaju medicinske sestre. Naš posao je i human i težak a potrebe pacijenat asve veće pa zahtevaju više pažnje, bolji kvalitet nege, a samim tim i više znanja pa je značaj visokog obrazovanja kadra neophodan a sve u cilju veće bezbednosti našuh korisnika. Da bi pacijent bio siguran on mora biti opserviran 24 sata, a ko je tu uz njega svo to vreme ako ne sestra. Ulaganje u sestrinstvo treba posmatrati kao investiciju, a ne kao trošak. Kako se do sada sestrinstvo susretalo sa brojnim ograničenjima, cilj je da se ta percepcija preoblikuje i da se pokaže kako strateško ulaganje u sestrinstvo može doneti značajane ekonomske i društvene koristi. Verujem i nadam se da je vreme z apromenu i mislim da je potrebno ohrabriti medicinske sestre, širu javnost i mlade i uticajne ljude da nam pomognu u promovisanju moći sestrinstva – reklaje Mira Lazić koja se kao predsednik Udruženja medicinskih sestara zahvalila svim koleginicama i kolegama, posebno ovogodišnjoj dobitnici republičkog priznanja Verici Milić Živanović, kao i prošlogodišnjem dobitniku Iliji Kovačeviću na divnoj saradnji tokom Kovida, uz želje da će tako biti i ubuduće. Mira Lazić je podsetila i na period pandemije korone, a osvrnula se i na to da su medicinske sestre bile stub zdravstva u koroni. U tom periodu sestre a i svi zaposleni brinuli su više o pacijentima nego li o svojim porodicama. Ona je izrazila nadu da će značaj sestara postati vidljiv u budućnosti u većoj meri, ne samo novčano nego pre svega statusom i prioritetom u sistemu.

Lepu tradiciju obeležavanja slave Sveti Vasilije Ostroški i Dana sestrinstva u Zdravstvenom centru Valjevo sledeće godine kao domaćin preuzima sestrinstvo Službe za produženu negu i lečenje uz podršku fizioterapeuta, koje su nakon svete liturgije preuzele deo slavskog kolača.

Prigodan program kojim je ulepšan Dan sestrinstva na radost su izvele pevačka grupa „Valjevke“ okupljene u KUD „Krušik“, koje su obdarene božanskim talentom i glasom izvele Splet pesama iz Centralne Srbije i Svatovac iz Slavonije uz pratnju.

Skup je otvoren uz zvuke violine Magdalene Lazić. talentovane učenica koja pored osnovne pohađa i MŠ “Živorad Grbić”.

Related posts

Leave a Comment