ODRŽANA OPŠTINSKA “PAŽLJIVKOVA SMOTRA”

U Lajkovcu je danas u amfiteatru OŠ “Mile Dubljević” održano opštinsko takmičenje “Pažljivkova smotra 2024”.

“Pažljivkova smotra” idejni je projekt Agencije za  bezbednost saobraćaja Republike Srbije kojim ona i koordinira, a spovodi se u više od 70 lokalnih  samouprava u Srbiji. Ciljna grupa ovog projekta su deca predškolskog uzrasta, prvog i drugog razreda osnovne škole.

U ime domaćina, direktorka škole Biljana Žujović je rekla:

“U projekat “Pažljivkove smotre”, sticanja osnovnih znanja iz bezbednosti u saobraćaju, u opštini Lajkovac uključeni su predškolci lajkovačke PU “Leptirić” i učenici prvog i drugog razreda OŠ “Mile Dubljević”, kao i učenici prvog i drugog razreda OŠ “Dimitrije Tucović” u Jabućju.

Takmičarske ekipe na današnjoj opštinskoj smotri, po šest iz svake kategorije (predškolci, prvaci i drugaci), formirala je Agencija za bezbednost saobraćaja, nakon realizovanog školskog takmičenja. Ekipe su, dakle, sačinjenje od dece koja su pokazala najbolje znanje, ali i one dece koja to znanje nisu tako dobro usvojila. To je zapravo i idejna koncepcija celog projekta, da svi usvoje potreban nivo znanja o bezbednosti u saobraćaju. Sam projekt je zato osmišljen i u formi vršnjačke edukacije, da deca koja najbolje poznaju pravila o saobraćaju prenose svoje znanje deci koja imaju nešto slabija postignuća.

Predškolci su imali dve grupe pitanja, a osnovci po tri grupe pitanja. Odgovori su unošeni direktno na platformu. U sve tri grupe bila je do kraja neizvesna situacija i prva mesta odredila su bonus pitanja. Proglašena su prva tri mesta u sve tri kategorije proglašeni su pobednici i grupe su dobile diplome i nagrade u vidu edukativnih društvenih igara.”

       

Takmičenju su danas, pored učesnika i rukovodioca predstavnika njihovih škola i vrtića, prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, predstavnici lokalnog Saveta za bezbednost u saobraćaju i svakako u ime realizatora projekta predstavnici republičke Agencije za bezbednost saobraćaja.

Naime, saobraćajno obrazovanje i vaspitanje je kontinuiran proces koji počinje od najranijeg detinjstva kada deca prva znanja o saobraćaju stiču od svojih roditelja. Nakon toga se nastavlja u predškolskim i školskim ustanovama i to je period polaska u školu kada se deca, uglavnom prvi put osamostaljuju u saobraćaju. Iz tog razloga su upravo deca tog uzrasta odabrana  da učestvuju u projektu “Pažljivkova smotra”, koji se realizuje u više faza.

Cilj realizacije projekta „Pažljivko“ je formiranje ispravnih stavova o bezbednom učešću u saobraćaju kod najmlađe populacije,  kroz posebno kreiran kocept njegove realizacije.

Projekat “Pažljivkova smotra” deo je plana Nacionalne strategije o bezbednosti u saobraćaju da do 2030. godine ni jedno dete u saobraćaju ne izgubi život.

Statistički podaci trenutno uopšte nisu ohrabrujući i dosta su loši.

U  Srbiji u proseku u toku meseca jedno dete izgubi život, a više od 110 dece bude povređeno u saobraćajnim nezgodama. Nacionalni cilj je da do 2030. godine nema nijedno dete koje je izgubilo život u saobraćajnim nezgodama, a ako je moguće i pre. Da se to dostigne, potreban je koordinisan rad svih institucija, i na republičkom i na lokalnom nivou, kao i svih pojedinaca.

Related posts

Leave a Comment