LEKARI IZ VALJEVSKE BOLNICE LAUREATI ZA DAN GRADA  

Najveća zdravstvena ustanova u Kolubarskom okrugu, Zdravstveni centar Valjevo i njena bolnica, oduvek se posebno isticala među stručnom javnošću svojim medicinskim dostignućima, pre svega zahvaljujući ljudima koji u njoj rade. Valjevo je grad koji je iznedrio brojne znamenite lekare, koji su osim, profesionalne karijere, ostavili trag i u kulturi, sportu, umetnosti, politici, a svakako imaju značajnu ulogu u društvenom životu Valjeva. Svake godine za Dan grada 20. mart, dodeljuju se posebna priznanja pojedincima u različitim oblastima. Ove godine Zdravstveni centar Valjevo je posebno ponosan jer su na predlog Stručnog saveta ZC Valjevo, dva lekara, ovogodišnji laureati. Za oblast nauka inovacije i pronalazaštvo priznanje je ponela dr sci. med. Mira Vuković, a za oblast medicina i briga o zdravlju, prim.spec. dr med. Rada Subotić. Ove godine za oblast humanosti specijalno je nagrađen i prof.dr Milan Nedeljković, saopšteno je s ponosom iz Zdravstvenog centra Valjevo.

Dr sci. med. Mira Vuković rođena je u Valjevu 1962. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završila je 1987. godine, a specijalizaciju u oblasti kliničke farmakologije1999. godine, na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stručno zvanje primarijus u oblasti kliničke farmakologije stiče 2010. godine. Doktorsku disertaciju“ Psihometrijska analiza činilaca ekonomskog rasuđivanja zdravstvenih stručnjaka u procesu donošenja kliničke odluke“ odbranila je 2014. godine na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Citirana je 638 puta sa ukupnim Hiršovim faktorom uticaja (Hiršov indeks) koji iznosi 12, odnosno faktorom uticaja izraženim indeksom 10 (broj radova koji su najmanje 10 puta citirani), a koji iznosi 14. član je lekarske komore Srbije, član Sekcije za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Evropske asocijacije kliničke farmakologije „EACPT“ i Međunarodne asocijacije klini IUPHAR. Dr sci.  med. Mira Vuković se naučno istraživačkim radom, kontinuirano bavi preko 30 godina, objavljujući rezultate svojih istraživanja u uticajnim međunarodnim naučnim časopisima, dajući izuzetan doprinos u različitim naučnim disciplinama (klinička medicina, javno zdravlje, zdravstvena ekonomija, edukacija). Mira Vuković je svestrana multidisciplinarna ličnost jer je osim u nauci, ostavila trag i u umetnosti jer se pri „Abraševiću“, amaterski bavi pisanjem, pevanjem, komponovanjem i glumom, ali je najponosnija na činjenicu da je baka petoro unučadi.

U oblasti medicine i brige o zdravlju ovogodišnji laureat je prim. spec. dr med. Rada Subotić, rođena 1959. godine u Peckoj. Osnovnu školu završila je u Peckoj kao đak generacije i nosilac diplome Vuk Stefanović Karadžić. Srednju Medicinsku školu „Dr Miša Pantić“ u Valjevu, završila je 1979. Godine kao đak generacije i nosilac diplome Vuk Stefanović Karadžić. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1985. godine. Odmah po završetku studija započinje lekarski staž u Opštoj bolnici Valjevo, gde dobija zaposlenje za stalno, kao doktor medicine u službi za Unutrašnje bolesti, gde radi do danas. Specijalizaciju iz interne medicine završila je 1996. Godine, a užu specijalizaciju iz alergologije i kliničke imunologije 2003. godine. Stručno zvanje primarijus stiče 2008. godine. U zbornicima radova, na stručnim sastancima, ali i domaćim stručnim indeksiranim časopisima prezentovala je i objavila 40 radova u sažetku ili celosti. Član je Srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja alergologa i kliničkih imunologa, Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije kao i čalan Upravnog odbora alergologa i kliničkih imunologa Srbije.  Za uspešan rad od u oblasti interne medicine dobija priznanje od SLD 2007. godine. Tokom svog radnog od gotovo 40 godina, višestruko je pohvaljivana i nagrađivana za požrtvovanost u radu. Rada Subotić je ponosna majka i baka.

Akademik prof. dr Milan Nedeljković je svojim pregalaštvom uspešno uspostavio rad angiosale u Valjevu daleke 2010. godine, kada se ličnim zalaganjem izborio da prva angiosala dođe u Valjevsku bolnicu. Od tada je bio stručni konsultant i nesebično delio znanje i obučavao mlađe kolege stvarajući uspešan i hvaljen tim interventnih kardiologa. Rodom Ubljanin, uvek ističe da i Valjevo doživljava kao zavičaj zbog brojnih prijatelja i porodice. Od ove godine je na čelu Srpskog lekarskog društva, koje postoji 152 godine, kao predsednik i pohvalio je rad valjevske podružnice, te će se zalagati da se članstvo umnoži i aktivira jer SLD postoji radi negovanja i unapređenja medicinske struke.

Related posts

Leave a Comment