„PAŽLJIVKOVA SMOTRA U LEPTIRIĆU“

U predškolskoj ustanovi „Leptirić“ realizovana je „Pažljivkova smotra“ u svim pripremno predškolskim grupama, u godini pred polazak u školu – u celodnevnom boravku, kao i četvoročasovnom programu.

Inicijator i pokrovitelj ove smotre je Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Sektor za prevenciju i lokalne samouprave.

Testove za svakog predškolca i uputstva za vaspitače u kom se nalazi tekst zadatka i objašnjenje koje vaspitači čitaju deci dobijeni su od Agencije i prilagođeni su uzrasnim karakteristikama dece predškolskog uzrasta.

Vaspitači pripremno predškolskih grupa su istakli da su deca pokazala veliko interesovanje i posvećenost prilikom rada na ovom prvom testu, komentarisali su situacije iz saobraćaja prikazane u testu, poredeći ih sa životnim situacijama i iskustvima koje su imali kao pešaci i učesnici u drugim saobraćajnim aktivnostima. Imajući u vidu da se temelji saobraćajne kulture formiraju na ranom uzrastu, predškolska ustanova godinama unazad kontinuirano edukuje decu kroz posete predstavnika saobraćajne policije, improvizujući poligone u dvorištu vrtića, prikazujući predstavu „Pažljivko“, kao i reprodukujući video zapise uz diskusiju dece i vaspitača.

Jedan predškolac je izjavio „da je ovo do sada najlepša aktivnost u saobraćaju“.

U predškolskoj ustanovi očekuju i narednu fazu vezanu za „Pažljivkovu smotru“.

Related posts

Leave a Comment