PRIJAVI SE ZA DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA

U toku je Javni oglas Ministarstva odbrane za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i Vojnostučno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije.

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2023. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Javni oglas je otvoren cele godine, a državljani Srbije starosti od 19 do 30 godina, se na samo služenje upućuju u četiri vojna roka: 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra.

Prijava za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem se može podneti na jedan od sledećih načina, podsećaju iz regionalnog Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Valjevo u susret decembarskom uputnom roku:

– Zainteresovano lice prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem može podneti nadležnom  Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu svog prebivališta), gde će dobiti sve neophodne informacije o pravima, obavezama i prinadležnostima vezanim za dobrovoljno služenje vojnog roka u trajanju od 6 meseci.

– Postoji mogućnost prijave zainteresovanih kandidata elektronskim putem preko portala eUprave Vlade Republike Srbije, popunjavanjem obrasca prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Kandidat popunjava potrebne podatke i daje saglasnost da nadležni teritorijalni organ MO pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

– Takođe, kandidatima se omogućava podnošenje prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem posredstvom jedinica poštanske mreže, odlaskom do Pošte po mestu prebivališta, gde službenik Pošte nakon izvršene identifikacije zainteresovanog lica unosi podatke u aplikaciju.

Sve ostale informacije mogu se dobiti putem telefona ili posredstvom elektronske pošte:

Regionalni centar MO Valjevo

Telefon: 014/220-215

Imejl: regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs

Related posts

Leave a Comment