ZAHTEVI PENZIONERA ZA PAKETE SOLIDARNE POMOĆI OD 3.-25. AVGUSTA

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija, obezbedio je finansiranje solidarne pomoći svim penzionerima čije penzije ne prelaze iznos od 20.631,53 dinara.

Zahtevi penzionera za pakete solidarnu pomoći podnose se u Klubu Opštinskog udruženja penzionera Lajkovac, a podnošenje zahteva penzionera trajaće od 3. do 25. avgusta.

U tipskim paketima solidarne pomoći nalaze se osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu. Svi penzioneri sa niskim primanjima imaju pravo na solidarnu pomoć iz kase Fonda PIO, bez obzira da li su članovi bilo koje penzionerske organizacije.

Prednost prilikom ostvarivanja prava na ovaj vid pomoći ima samohrani korisnik ili korisnik u višečlanom domaćinstvu u kome je jedini izvor prihoda penzija, i navršene godine života korisnika, pri čemu prioritet imaju korisnici penzije koji su stariji.

Uz prijavu se podnose na uvid lična karta i penzionerska kartica.

Preliminarna rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli udruženja, sa pravom prigovora na istu u roku od 7 dana, koji se može podneti Komisiji udruženja.

Raspodela paketa solidarne pomoći penzionerima izvršiće se od 20. septembra, na osnovu objavljene konačne rang liste penzionera koji budu ostvarili pravo na ovaj vid solidarne pomoći, najavio je predsednik Opštinskog udruženja penzionera Lajkovac Branko Perić.

Related posts

Leave a Comment