KAMPANJI “KOLIKI JE MOJ DEO?” JE POTREBNA VAŠA POMOĆ U DOTATNOM ISTRAŽIVANJU

Žensko udruženje kolubarskog okruga (ŽUKO) uspešno sprovodi kampanju pod nazivom „Koliki je moj deo?“, koja se bavi pravom nasleđivanja ženskih članova porodice. Udruženje je formiralo Koaliciju za ravnopravno nasleđivanje i sprovelo nacionalno istraživanje o izazovima s kojima se žene suočavaju prilikom podele nasleđa. Sada kampanji „Koliki je moj deo?“ treba pomoć!?

Naime, Koalicija za ravnopravno nasleđivanje je, kao deo kampanje „Koliki je moj deo?“, pokrenula nacionalno istraživanje o preprekama sa kojima se suočavaju žene u procesu raspodele nasledstva. Istraživanje treba da rezultira boljim uvidom u potrebe žena koje se nalaze u procesu nasleđivanja i preporukama za unapređenje celog tog procesa.

U istraživanje uključuju sve žene koje su prošle kroz taj proces, bez obizira da li su se odrekle nasledstva u nečiju korist, ili su prihvatile svoj deo.

Istraživanje je podeljeno na fokus grupe koje su obuhvatile direktne intervjue sa ženama i onlajn istraživanje koje treba da obuhvati veći uzorak.

Uživo fokus grupe obuhvatile su žene u Valjevu, Mionici, Lazarevcu, Novom Sadu, Bečeju, Zrenjaninu, Aleksincu i Kraljevu, dok su žene koje su prošle kroz proces raspodele nasledstva i ne žive u navedenim gradovima i opštinama, a želele su da učestvuju u istraživanju, mogle da se prijave za onlajn intervjue.

Pored obavljenih direktnih intervjua sa ženama, dodatno onlajn istraživanje treba da obuhvati veći uzorak i to je pomoć koju žene sada mogu pružiti u kampanji “Koliki je moj deo”. Upitnik je anoniman i potreban nam je za istraživanje na kom trenutno radimo, apeluju realizatori projekta.

Dakle, Koalicija za ravnopravno nasleđivanje sprovodi istraživanje o uticaju rodnih uloga na žene prilikom raspodele nasledstva. Upitnik je anoniman i namenjen je ženama koje su prošle kroz proces raspodele nasledstva.

U nastavku je link upitnika istraživanja vezan za proces nasleđivanja, koji mogu popuniti sve žene  koje su prošle kroz proces nasleđivanja i koji možete poslati svim onim ženama koje su prošle kroz proces nasledjivanja da ga takođe popune i budu deo ovog istraživanja i pomoć u kampanji.

ISTRAŽIVANJE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd7RHCN1wUkmzwdfZ6lqBJHGUpG5nBeu7k_oFqT5y4JiGg8g/viewform

Related posts

Leave a Comment