KAMPANJI “KOLIKI JE MOJ DEO?” JE POTREBNA VAŠA POMOĆ U DOTATNOM ISTRAŽIVANJU

Žensko udruženje kolubarskog okruga (ŽUKO) uspešno sprovodi kampanju pod nazivom „Koliki je moj deo?“, koja se bavi pravom nasleđivanja ženskih članova porodice. Udruženje je formiralo Koaliciju za ravnopravno nasleđivanje i sprovelo nacionalno istraživanje o izazovima s kojima se žene suočavaju prilikom podele nasleđa. Sada kampanji „Koliki je moj deo?“ treba pomoć!? Naime, Koalicija za ravnopravno nasleđivanje je, kao deo kampanje „Koliki je moj deo?“, pokrenula nacionalno istraživanje o preprekama sa kojima se suočavaju žene u procesu raspodele nasledstva. Istraživanje treba da rezultira boljim uvidom u potrebe žena koje se nalaze…