PREDSEDNICA ŽUKO NA AKT DANIMA

Druga po redu Konferencija #AKTivacija “AKT dani 2023” održana je u hotelu Tamiš u Pančevu. Ova manifestacija predstavljala je izuzetnu priliku za organizacije širom Srbije da se upoznaju, razmene iskustva i uspostave mreže saradnje. Svi događaji su se odvijali u okviru AKT projekta. Glavni fokus konferencije ove godine bio je na podsticanju građana da deluju zajedno. Na dvodnevnoj konferenciji okupio se značajan broj organizacija civilnog društva koje su imale priliku da se informišu o regionalnim trendovima u vezi sa uključivanjem građana i komunikacijom, kao i da razmene iskustva kroz tematske radionice.

Trenutni AKT-ov poziv za tematsku saradnju #POKRENISE podržao je organizacije koje su se udružile oko određenih tema. Jedna od tih tema je ženska prava, a među podržanim organizacijama nalazi se Žensko udruženje Kolubarskog okruga (ŽUKO).

ŽUKO uspešno sprovodi kampanju pod nazivom „Koliki je moj deo“, koja se bavi pravom nasleđivanja ženskih članova porodice. Udruženje je formiralo Koaliciju za ravnopravno nasleđivanje i sprovelo nacionalno istraživanje o izazovima s kojima se žene suočavaju prilikom podele nasleđa.

Tematske radionice koje su bile deo konferencije bavile su se socijalnom inkluzijom, ekologijom, mentalnim zdravljem, ljudskim pravima, mladima kao i pitanjem rodne ravnopravnosti.

Jelena Ružić predstavnica ŽUKO – a pozvana je da vodi i mentoriše radionicu sa temom rodne ravnopravnosti, kao i da bude govornica na jednom od ukupno četiri panela koja su bila održana u ta dva dana. Panel na kom je govorila bavio se pitanjem komunikacije i povezanosti sa građanima – kako se menja percepcija OCD,. Pored Jelene, govornici su bili Jelena Zorić – novinarka BIRN-a i nedeljnika Vreme, Bojan Stojanović – Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Vojkan Arsić – Centar E8 i Reflektor teatar.

Konferencija #AKTivacija “AKT dani 2023” okupila je više od 150 učesnika i predstavljala je jedinstvenu priliku za upoznavanje, razmenu iskustava i umrežavanje organizacija civilnog društva koje deluju širom Srbije i koje su direktno ili indirektno podržane u okviru AKT projekta.

Na početku prisutnima su se obratili Rihard Koli šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske, Snežana Mišić Mihajlović međunarodna tim liderka AKT projekta, Maja Stojanović izvršna direktorka Građanskih Inicijativa.

Šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske, Rihard Koli je istakao da su u prvoj fazi AKT projekta ostvareni značajni rezultati, pre svega na lokalnom nivou.

Među primerima je unapređenje rodno zasnovanog budžetiranja, povećanje broja žena u savetima mesnih zajednica, osnivanje saveta za mlade u nekoliko gradova i opština.

ACT je takođe pordžao uspostavljanje mehanizama u oblasti životne sredine, kao sto su “zelena stolica” i tela za monitoring kvaliteta vazduha, a istovremeno su unapređene socijane usluge u određenim sredinama.

Na nacionalnom nivou, žene 45+ su prepoznate u Strategiji rodne ravnopravnosti kao teško zapošljiva kategorija i izrađen je Nacrt zakona o hitnoj pomoći koji je ušao u parlamentarnu proceduru.

Međunarodna tim liderka AKT projekta Snežana Mišić Mihajlović istakla je tri ključne reči tokom prve faze AKT-a: prilagođavanje, podrška i sinergija.

Navela je da je direktan kontakt na terenu, brza reakcija i prilagođavanje primer dobre prakse za koju se nada da će biti nastavljena i ubuduće.

U dvodnevnoj AKTivaciji učesnici su imali priliku da se upoznaju o regionalnim trendovima kada je u pitanju učešće građana, sa novim istraživanjima i trendovima u Srbiji, i da razmene iskustva na tematskim radionicama kroz teme o mladima, ekologiji, rodnoj ravnopravnosti, socijalnoj inkluziji, mentalnom zdravlju i ljudskim pravima.

Izvršna direktorka Građanskih Inicijativa Maja Stojanović, rekla je da u civilnom sektoru radi 7000 ljudi i da se nivo poverenja građana u rad civilnog sektora svakim danom povećava, kao i da jedino udruženi i zajedničkim snagama možemo da se borimo za bolje društvo u Srbiji. Ona je istakla da tematske radionice nakon panela treba da doprinesu boljem povezivanju i saradnji organizacija.

Ovogodišnja #AKTivacija je posvećena upravo većoj mobilizaciji građana i utisak koji se nameće nakon što su mnogobrojni učesnici imali prilike da saslušaju vrhunske stručnjake kao predavače i paneliste konferencije je još jasniji: “Neophodno je donosioce odluka, medije još više zainteresovati, a građane uključiti u procese donošenja odluka na lokalnom nivou, raditi na poboljšanju percepcije značaja civilnog društva i međusobnom poverenju.”

Projekat “AKT-Zajedno za aktivno građansko društvo” je četvorogodišnji projekat koji podržava švajcarska Vlada, a sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske Inicijative iz Beograda.

Započet u septembru 2019. godine, AKT svoju prvu fazu privodi kraju u septembru ove godine, i priprema se za narednu četvorogodišnju fazu.

Cilj projekta je stvaranje i osnaživanje aktivnog građanskog društva u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.

Do sada je kroz prvu fazu AKT projekta finansijski podržano blizu 200 organizacija iz 60 gradova širom Srbije, a direktnu korist od podržanih projekata i inicijativa je imalo više od 100.000 građana.

Ukupan iznos koji je dodeljen organizacijama u okviru 13 javnih poziva je 250 miliona dinara.

Related posts

Leave a Comment