U SREDU I ĆETVRTAK SUZBIJANJE LARVI KOMARACA

Tretman suzbijanja larvi komaraca na području opštine Lajkovac, prvi ove sezone, je u sredu i četvrtak, 24. i 25. maja.

Prilikom obavljanja ovog larvicidnog tretmana, nema nikakve opasnosti za ljude i nema potrebe izmeštati pčelinjake sa lokacija.

U pitanju je republička akcija započeta pre četiri godine, a tretman će na teritoriji opštine Lajkovac sprovesti preduzeće „Sinitra“ iz Valjeva.

Radovi će se tokom dva dana izvoditi u periodu od 9 do 18 časova.

Larvicidni tretman u cilju smanjenja brojnosti komaraca sprovodi se pretežno na vodenim površinama. Tretman larvi komaraca sprovodi se ručno aplikacijom sredstva na vodene površine.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca altivnom materijom na bazi piriprofiksena,   aktivnom materijom koja se baca u kanale, rečne tokove i zabarine.

Related posts

Leave a Comment