SKUPŠTINA USVOJILA PRVI REBALANS OPŠTINSKOG BUŽETA        

Skupština opštine Lajkovac je na današnjoj, 21. sednici, usvojila Prvi rebalans budžeta, nešto ranije nego što je ubičajeno, a osnovni razlog je odobrenje sredstava za opštinski projekat rekonstrukcije Ulice Petra Bojovića od strane Ministarstva privrede.

Predlog odluke obrazložila je Mirjana Đaković, načelnica Opštinske uprave:

„Prvi rebalans budžeta usvajamo najviše zbog toga što nam je od Ministarstva privrede odobren projekat rekonstrukcije Ulice Petra Bojovića, u cilju unapređenja turizma, a kojim je predviđeno učešće opštine Lajkovac. Ministarstvo učestvuje sa nešto preko 7 miliona, a Opština sa 9 miliona dinara. Opština takođe predviđa novac za nadzor, kao i za inoviranje tehničke dokumentacije i projekat privremene saobraćajne signalizacije. Neke od ostalih izmena se odnose na opredeljivanje sredstava za manifestaciju „Dani Lajkovca“, kao i za normalno funkcionisanje Opštinske uprave.“

Obrazlažući Prve izmene i dopune Programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Lajkovac, rukovodilac Odeljenja za komunalno-stambene, građevinske i urbanističke poslove Predrag Mirković dodao je da su rebalansom predviđena sredstva i za: izradu Izmena i dopuna Plana generalne regulacije opštine Lajkovac; za kanalizacione priključke za javne objekte u Jabučju prilikom parternog uređenja centra sela; za eksproprijaciju u cilju izgradnje saobraćajnice koja spaja ulice Vuka Karadžića i Izviđačku (vezano za raseljavanje iz Skobalja); za nepredviđene radove prilikom izgradnje parkinga, odnosno izgradnju fekalne kanalizacije za domaćinstva iza autobuske stanice; za izradu tehničke dokumentacija za izgradnju kapele u Nepričavi.

U izjavi za medije po završetku sednice o usvajanju rebalansa govorio je i predsednik opštine Andrija Živković:

„Lep je povod za održavanje ove sednice. Usvojen je rebalans budžeta, koji smo nazvali „mali“ ili „iznuđeni“ rebalans, jer će prvi „pravi“ rebalans budžeta, kada ćemo videti koliko ćemo imati novca za investicije u drugoj polovini godine, biti između 15. i 25. juna. Naime, od Ministarstva privrede smo dobili oko 9 miliona dinara za izgradnju ulice Petra Bojovića koja vodi ka izletištu na reci Kolubari i Jolića vodenici, jednoj od retkih koja još uvek radi, kao i naselju u blizini ulice. Dužina je kilometar, Ministarstvo sufinansira sa 50 procenata, što je maksimum jer je Lajkovac svrstan u prvu kategoriju opština po razvijenosti, a preostalih devet izdvajamo iz našeg budžeta, zbog čega smo radili rebalans. Nadam se da će ovaj projekat podići kvalitet života u lokalnoj zajednici, pogotovo u delu ispod pruge, a mnogo više će Kolubaru približiti zaljubljenicima u nju, svima koji tu traže odmor i mir, pogotovo u letnjim mesecima. Svedoci smo da ih ima sve više, ne samo iz Lajkovca nego i okruženja, pogotovo iz Lazarevca. Koliko bude u našoj mogućnosti trudićemo se da u narednim godinama Kolubaru što više približimo svima.“

Predsednik opštine je u izjavi za medije izdvojio i Izveštaj o rezultatima poslovanja i postignutim finansijskim uštedama Društva posebne namene za rekonstrukciju i održavanje javnog osvetljenja LA Beograd, o čemu je na sednici izvestio zamenik predsednika Obrad Milutinović.

„Čuli ste po rečima zamenika predsednika da je ušteda za šest meseci 52 procenta. Trebalo bi da bude i veća, ali imamo 1.300 nelegalnih priključaka, tako da smo pre dva meseca krenuli u akciju njihovog skidanja. Te sijalice se nalaze po dvorištima domaćinstava i priključene su na mrežu koju plaća opština Lajkovac. Ostaje im mogućnost da se priključe na svoje brojilo, a treba građani da znaju da ta jedna sijalica, ako radi 12 sati dnevno, troši svega 205 dinara mesečno. Nije neki trošak i zbog toga nema revolta ljudi tamo gde se ovi priključci uklanjaju. Nadam se da će u narednom periodu ušteda za javnu rasvetu biti preko 70 posto, mada je i danas značajna i trošimo znatno manje kilovatčasova nego prošle godine, pogotovo ako znamo da je struja sa 4,6 dinara poskupela na 12 dinara po kilovatčasu. Pokazuje se da je ovaj projekat od izuzetne važnosti za opštinu Lajkovac.“

Na 21. sednici usvojen je Izveštaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva opština Lajkovac i Ljig za 2022. godinu, iz kojeg je jasno da je nakon izdvajanja pravobranilaštvo znatno efikasnije.

Po rečima pravobranioca Živorada Bojičića prilikom osnivanja 5. jula prošle godine nasleđena su 272 predmeta, od čega 164 za opštinu Lajkovac, a 108 za Ljig. Za protekli period u postupku su bila 233 predmeta za opštinu Lajkovac, od kojih je većina rešena.

Prve izmene i dopune Odluke o uslovima i načinu subvencionisanja cena komunalnih usluga odnose se na dodavanje još jedne kategorije, a to su borci, što predstavlja usklađivanje sa zakonskim promenama.

Skupština je prihvatila i Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda opštine Lajkovac za tekuću godinu.

Odbornici su dali saglasnost na statute Gradske biblioteke i Kulturnog centra, koji su usklađeni sa novim Zakonom o kulturi.

Takođe zbog usklađivanja sa zakonskim propisima, povećan je broj članova Upravnog odbora Gradske biblioteke sa tri na pet.

Novi članovi Upravnog odbora Gradske biblioteke su: u ime lokalne samouprave Igor Petrović, a iz redova zaposlenih Aleksandra Pilipović.

Današnja sednica je imala samo 10 tačaka dnevnog reda i brzo je završena, ali će naredna, na kojoj će biti razmatran Drugi rebalans, biti znatno obimnija.

Related posts

Leave a Comment