OBAVEŠTENJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STATUS BORCA

O B A V E Š T E NJ E:

Obaveštavaju se građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Lajkovac, da mogu podneti zahtev za ostvarivanje prava na status borca ukoliko su:

1) kao pripadnici oružanih snaga Republike Srbije vršili vojne dužnosti ili druge dužnosti u ratu ili oružanim akcijama preduzetim za vreme mira radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti, teritorijalne celokupnosti i ustavnog uređenja Republike Srbije;

2) kao pripadnici vojske Kraljevine Jugoslavije učestvovali u antifašističkoj borbi u Drugom svetskom ratu od 6. do 17. aprila 1941. godine;

3) kao pripadnici partizanskih odreda narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, odnosno Jugoslovenske armije učestvovali u antifašističkoj, odnosno Narodnooslobodilačkoj borbi u Drugom svetskom ratu, od 17. aprila 1941. do 15. maja 1945. godine, u borbi protiv okupatora i njegovih saradnika, kome je aktivan i organizovan rad u toj borbi rešenjem nadležnog organa priznat u poseban staž u dvostrukom trajanju po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

4) kao pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini, odnosno kao pripadnici Ravnogorskog pokreta učestvovali u antifašističkoj borbi u Drugom svetskom ratu počev od 17. aprila 1941. godine do 15. maja 1945. godine;

5) kao pripadnici oružanih snaga SFRJ vršili vojne dužnosti ili druge dužnosti za vojne ciljeve ili za druge ciljeve državne bezbednosti u oružanim akcijama radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u periodu od 17. avgusta 1990. godine do 27. aprila 1992. godine, a za pripadnike oružanih snaga SFRJ stacioniranih na teritoriji Bosne i Hercegovine do 19. maja 1992. godine;

6) kao pripadnici oružanih snaga SRJ, Državne zajednice SCG, odnosno Republike Srbije vršili vojne dužnosti ili druge dužnosti u oružanoj akciji preduzetoj za vreme mira radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti Savezne Republike Jugoslavije, Državne zajednice Srbija i Crna Gora, odnosno Republike Srbije, u periodu posle 27. aprila 1992. godine;

7) kao pripadnici oružanih snaga Savezne Republike Jugoslavije vršili vojne dužnosti ili druge dužnosti za vojne ciljeve ili za ciljeve državne bezbednosti radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti Savezne Republike Jugoslavije, od 24. marta 1999. do 26. juna 1999. godine.

Takođe, zahtev  za status borca mogu podneti svi ratni vojni invalidi koji su status ratnog vojnog invalida ostvarili rešenjem Opštinske uprave opštine Lajkovac.

Zahtev se podnosi na pisarnici Opštinske uprave opštine Lajkovac, neposredno ili poštom na adresu Opština Lajkovac, boračko-invalidska zaštita, ul. Omladinski trg br.1. , 14224 Lajkovac.

Bliže informaciji na drugom spratu Opštine Lajkovac, kancelarija br.209.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts

Leave a Comment