SREDNJOŠKOLCI UGLEDNIM TEMATSKIM ČASOM IZ GEOGRAFIJE OBELEŽILI MEĐUNARODNI DAN ROMA

U susret 8. aprilu – Međunarodnom danu Roma, u SŠ “17. septembar” u Lajkovcu održan je tematski ugledni čas iz geografije.  Učenici dva odeljenja prvog i drugoh razreda (I/2 i II/2) podeljeni u timove su zajedno sa profesorkom Milicom Milivojević obradili različite segmente romske kulture i tradcije, kao i probleme i izazove sa kojima se Romi i danas susreću.

Kroz prezentacije, video snimke i interaktivnu kominikaciju, učenici su upoznati sa životom romske zajednice u prošlosti i danas. Učenici koji pripadaju romskoj nacionalnosti su čitali pesme na romskom jeziku, iznosili neka svoja iskustva o izazovima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu, dok je profesorka nosila na sebi i tradicionalno odelo romskih žena. Na kraju časa se slušala romska himna i odata je počast svim pripadnicima ovog naroda koji su kroz istoriju izgubili svoj život usled diskriminacije koja prati Rome.

“Učenici su rekli da im je ovakav vid učenja kroz otkrivanje bio jako interesantan i da su naučili mnoge stvari koje do sada nisu znali o Romima.

Cilj časa je bio da se deca podrobnije upoznaju sa bogatom kulturom i nasleđem Roma, da shvate obim stradanja ovog naroda kroz istoriju, ali i da uvide savremene vidove diskriminacije koji prate pripadnike ovog naroda i na taj način prošire svoju svest o jednakosti koja treba da postoji među svim narodima sveta”, rekla je direktorka škole Kosana Grčić.

Času su prisustvovale odeljenske starešine oba odeljenja, profesori Ratko Kipić i Dušan Topalović.

Related posts

Leave a Comment