NOVINE U OBLASTI VANTELESNE OPLODNJE U 2023.GODINI

U 2023. godini postupak vantelesne oplodnje parovi mogu da obave u jednoj od 7 državnih ili 15 privatnih ustanova.

Parovi imaju mogućnost da biraju u kojoj ustanovi će da obave postupak VTO.

Prošle godine je bilo dosta proširenja prava u ovoj oblasti, a jedna od najznačajnijih je da je pomerena starosna granica za žene za uključivanje u postupak VTO sa 43 na 45 godina.

Od 10. decembra prošle godine u Srbiji je putem E uprave omogućena prijava za postupak vantelesne oplodnja doniranim reproduktivnim ćelijama uvezenim iz inostranstva. Potisani su ugovori sa Češkom, Danskom i Španijom. Do 25.januara je bilo 500 prijava, od čega su  10 % žene bez partnera. Banka reproduktivnih ćelija postoji i u Srbiji, ali za tri i po godine njenog postojanja bilo je pet donora spermatozoida i nijedna donorka jajnih ćelija. 

Pravo o trošku države imaju sve žene do 45 godina i to u sledećim situacijama: one koje imaju partnera ali ne mogu iz svojih jajnih ćelija da postanu majke, one koje imaju partnera, ali čiji partner ne može da ima decu, tačnije ima dijagnozu azospermije kao i žene do 45 godina koje nemaju partnera, a žele da se ostvare kao majke.

Tokom februara se očekuje još jedno proširenje prava koje će omogućiti da  oboleli od malignih bolesti imaju priliku da o trošku države zamrznu reproduktivni materijal (jajne ćelije, spermatozoide i embrione), da bi kada završe lečenje mogli da pokušaju da se ostvare kao roditelji.

Pravo na zamrzavanje pre početka lečenja imaće žene do 40 godina, odnosno muškarci do 50 godina, ukoliko nemaju dete ili dete u postojećoj zajednici.

 Država se na ovaj korak odlučila iz dva razloga, sve više mladih boluje od malignih bolesti a jedna od posledica samog oboljenja ili terapije koju dobijaju je neplodnost. Drugi razlog jeste što je povećanje nataliteta i u ovoj godini jedan od najvažnijih prioriteta države, pojasnio je v.d. direktora Filijale Valjevo Milan Vilotić.

Related posts

Leave a Comment