U VRTIĆU TRIBINA ZA RODITELJE NA TEMU BEZBEDNOSTI DECE NA INTERNETU

U četvrtak 17. novembra od 16 časova u PU „Leptirić“ održaće se tribina za roditelje na temu „Bezbednost dece na internetu“. Predavač je Katarina Jonev, autorka istoimenog vodiča za roditelje.

„Bezbednost dece na internetu – vodič za roditelje“ Katarine Jonev je u ovom vremenu izuzetno dragocena knjiga na planu bezbednosti na interneteu.

Katarina Jonev od 2016. godine aktivno edukuje decu, mlade i odrasle o bezbednosti na internetu i opasnostima koje se na njemu mogu pronaći.

Knjiga omogućava roditeljima da se upoznaju sa svim digitalnim rizicima, nasiljem na internetu, zavisnosti od video igrica, i edukuje ih da znaju kome da se obrate za pomoć u slučaju da se nešto desi.

Vodič pruža sve odgovore na najčešće nedoumice koje roditelji imaju kada je u pitanju virtuelni prostor, i definitivno je knjiga koju treba svi da pročitaju.

Šta se podrazumeva pod rizičnim ponašanjem na internetu? Ko je žrtva, a ko nasilnik u virtuelnom prostoru? Ko su internet predatori? Da li su društvene mreže bezbedne po našu decu? Dobri i loši primeri ponašanja na internetu? Kada detetu kupiti prvi telefon? Kako se opasnost može sprečiti? Koja su rešenja? Šta ako je dete žrtva proganjanja na internetu? Da li postoji zavisnost od video igrica? Šta je digitalna reputacija? Zašto je mladima bitan virtuelni svet? Kome da se obratimo za pomoć? Zašto je komunikacija roditelj – dete bitna?

Sve ovo su pitanja na koje knjiga ,,Bezbednost dece na internetu i na društvenim mrežama – vodič za roditelje’’ treba da pruži odgovore roditeljima čija se deca rađaju, rastu, obrazuju se, razvijaju i žive u digitalnom svetu.

Katarina Jonev Ćiraković koja se od 2016. godine aktivno bavi edukacijom dece, mladih i roditelja o opasnostima na internetu i društvenim mrežama, 2017. godine je pokrenula sopstveni projekat pod nazivom Cyber Atis sa ciljem podizanja svesti kod dece i mladih o opasnostima na Internetu kao i širenju kulture ponašanja na društvenim mrežama. Do sada je održala više od 200 samostalnih predavanja u više od 19 gradova u Srbiji.

Cilj knjige je promovisanje sigurne upotrebe interneta i društvenih mreža među decom i mladima kao i pružanje smernica roditeljima da lakše razumeju i ukažu da potencijalne opasnosti koje vrebaju iz virtuelnog prostora. Vodič za roditelje je podeljen u 6 poglavlja i pruža odgovore na najčešće nedoumice koje roditelji imaju kada je u pitanju virtuelni prostor. Roditelji treba da se upoznaju sa digitalnim rizicima, nasiljem na internetu, zavisnosti od video igrica, da znaju kome da se obrate za pomoć u slučaju da se nešto desi.

Pored knjige Bezbednost dece na internetu i društvenim mrežama – vodič za roditelje, Katarina Jonev je i autorka ebooka Uticaj mobilnih telefona na razvoj dece.

„Ebook Uticaj mobilnih telefona na razvoj dece nastao je iz želje da usmerim roditelje kako da nove tehnologije uvedu postepeno u život svog deteta, kako da ga nauče da je pravilno koristi i kako da iskoriste sve prednosti virtuelnog prostora. Uz sve pozitivne aspekte koje navodim u ebooku, želela sam da prikažem i upozorim i na pregršt negativnih uticaja mobilnih telefona, a posebno video igrica, na razvoj deteta.

Da bi se deca predškolskog uzrasta pravilo razvijala, potrebno je da vreme provode ne samo u digitalnoj sferi, već i u socijalnoj, aktivnoj, kreativnoj, slobodnoj igri. Bitno je izbeći zamke stvaranja zavisnosti od interneta, mobilnog telefona i video igrica kod dece. Odrastanje dece u digitalnoj eri postavlja nove izazove pred roditelje, ali i pred decu. Potencijal novih tehnologija je veliki, ali postoje i određene opasnosti koje ne smemo da ispustimo iz vida,“ rekla je autorka.

O svim ovim aspektima bezbednosti na internetu biće iscrpno reči na predstojećoj tribini u vrtiću u Lajkovcu, čija su ciljna grupa upravo roditelji, kao vrlo bitna karika u lancu bezbednosti najmađih na internetu.

Related posts

Leave a Comment