UDRUŽENJE BaziMili LAJKOVAC ČLANICA MREŽE ORGANIZACIJA ZA DECU SRBIJE

Udruzenje BaziMili Lajkovac, za pomoć deci sa autizmom i drugim teškoćama u razvoju, upravo je postalo članica Mreže organizacija za decu Srbije! Mreža organizacija za decu Srbije – MODS predstavlja savez udruženja koji čini preko 100 organizacija članica koje se bave zaštitom i promocijom prava deteta u Srbiji. Srbiji.

Ovaj čin je vrlo značajan i obećavajući za jedno lokalno udruženje, jer stvara niz mogućnosti za realizaciju bitnih stvari u zajedništvu koje osnažuje i otvara svojevrsnu vezu sa Evropom i svetom.  

“Mi, BaziMili, se u suštini udružujemo da bi ojačali resurse i da bi smo se zajedno sa ostalim organizacijama članicama mreže zalagali za poboljšanje polozaja i uvažavanje prava svakog deteta, pa tako i dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji”, kaže predsednica udruženja Milica Nikolić.

Povodom prijema u članstvo Udruženja BaziMili Lajkovac, direktor MODS – a Saša Stefanović je za portal lajkovacnadlanu.rs rekao:

“Pravično i solidarno drušrtvo je ono oko čega su se okupile brojne organizacije iz cele Srbije u Mreži organizacija za decu Srbije. To je društvo u kome neće biti prepreka ni za jedno dete da živi pristojan i kvalitetan život u svojoj porodici kao bezbednom, sigurnom mestu u kojoj dobija svu neophodnu pažnju i ljubav.

Na redovnoj godišnjoj skupštini naše mreže, koja je održana u Beogradu 10. novembra, još jednom smo potvrdili zajedničku posvećenost ostvarivanju prava za svako dete bez obzira na to iz koje sredine dolazi, bez obzira na detetova lična svojstva.

U proteklom periodu u MODS-u smo radili na planiranju prioriteta za sledećih pet godina. Na skupštini je predstavljen naš novi strateški plan za period od 2023. do 2028. Članice MODS-a su usvojile plan koji se temelji na garancijama za svako dete – da će država, i društvo u celini, biti posvećena da se svakom detetu garantuju: pristojni i adekvatni uslove za stanovanje, kvalitetno obrazovanje, zaštita od svakog vida nasilja i iskorišćavanja, kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i životna sredina, puna podrška za život i ostanak u porodici koja je bezbedno i podržavajuće mesto.

Na skupštini su u članstvo MODS-a primljeni i novi članovi, tri organizacije: BaziMili iz Lajkovca, Sveda i XY spektrum iz Beograda.

Očekujemo, da će organizacija iz Lajkovca BaziMili u punoj meri doprineti radu naše mreže i da će kroz saradnju i povezujući se sa organizacijama iz cele Srbije koje dele iste vrednosti rasti i biti uspešna u nastojanjima da svako dete bude ravnopravni deo naše zajednice i ima kvalitetan život.”

Misija MODS-a je ostvarivanje prava, unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života dece u Srbiji.

MODS se zalaže za inkluzivno društvo u kome sva deca odrastaju bezbrižno i srećno, zaštićena od zlostavljanja, zanemarivanja, diskriminacije i nasilja, i pod jednakim uslovima ostvaruju pristup kvalitetnom formalnom i neformalnom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnim uslugama i zdravoj životnoj sredini.

Mreža organizacija za decu Srbije se zalaže za jednakost i pravičnost za svako dete, smanjenje siromaštva, socijalne isključenosti i nejednakosti u društvu.

Siromaštvo i rastuća nejednakost posebno teško pogađaju decu i njihove izglede za kvalitetan i dostojanstven život.

Iz ovih razloga je potrebna nova socijalna politika, koja će na prvom mestu imati borbu protiv siromaštva i nejednakosti u društvu i biti usklađena sa UN ciljevima održivog razvoja, naglašavaju iz MODS-a.

Related posts

Leave a Comment