PRVA OVDAŠNJA ISKUSTVA NOVOG PRUŽAOCA USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA –  OSMEH IZ VLASOTINCA

Opštinska uprava Lajkovac i Udruženje građana „Centar za edukaciju Osmeh“ iz Vlasotinca su 4. oktobra zaključili Ugovor o pružanju usluge Lični pratilac deteta. Usluga je namenjena deci sa smetnjama i njihovim porodicama, a trenutno se pruža za dvoje korisnika.

Mesec dana nakon potpisivanja ugovora i početka pružanja usluge, razgovarali smo sa Predragom Radulovićem, predsednikom Udruženja građana “Centar za edukaciju Osmeh” iz Vlasotinca.

“OSMEH JE JEDINA KRIVA LINIJA KOJA MOŽE ISPRAVITI MNOGE STVARI”

Ono što se nekako prvo nameće je značajna fizička udaljenost sedišta novog pružaoca Usluge lični pratilac deteta. Kako je došlo do toga da udruženje iz Vlasotinca, dakle sa jugoistoka Srbije, pruža uslugu u zapadnoj, tačnije severozapadnoj Srbiji, 300 kilometara dalje?

– Vrlo jednostavno – niko nije hteo da se javi na nabavku osim nas. Jedan od razloga je u činjenici da lokalna udruženja građana nemaju dovoljno razvijene kapacitete za pružanje usluga, što podrazumeva posedovanje licence za pružanje usluge i dovoljan stručni kadar. Međutim, mnogo bitniji razlog što se niko nije javio jeste da ove usluge u manjem obimu nisu zanimljive onim pružaocima koji na socijalnu zaštitu gledaju kao na biznis, te samim tim, ne postoji ekonomska računica u koju oni mogu da se uklope. Kod nas to nije slučaj, jer je nama interes korisnika, u ovom slučaju – dece, ispred svakog drugog interesa.

Od kada postoji vaše udruženje i čime se sve bavi?

Naše udruženje je osnovano 2011. godine i bavi uspostavljanjem, pružanjem i razvojem usluga socijalne zaštite. Licencirani smo za pružanje usluge Pomoći u kući za decu, mlade, odrasle i starije, uslugu Stanovanja uz podršku za osobe sa mentalnim i intelektualnim teškoćama i uslugu Ličnog pratioca deteta. Imamo više od 300 korisnika usluga u nekoliko opština u Srbiji. Pored toga, realizujemo program Radno obrazovne jedinice „Pčelica“ u Vlasotincu, koji je namenjen mladima i odraslima sa mentalni i intelektualnim teškoćama. Korisnici ROJ-a Pčelica u okviru svojih kreativnih radionica izrađuju ukrasne predmete, koje prodaju na humanitarnim bazarima od čijih sredstava se sufinansiraju akcije prikupljanja sredstava za lečenje dece.

Vaše udruženje ima zaista širok spektar aktivnosti. Da li ste ovakav vid saradnje imali i sa drugim opštinama i da li planirate da i kod nas prenesete vaša znanja i iskustva?

– Do sada smo pružili pomoć na više opština i udruženja širom Srbije u uspostavljanju i razvoju usluga. Naši ciljevi u Lajkovcu su da podignemo kvalitet pružanja usluge, povećamo zadovoljstvo korisnika i njihovih porodica, kao i da podignemo svest građana o položaju dece sa smetnjama.

Vi se dakle, najpre fokusirate na humanu misiju?

– Upravo tako. Stvarajući humanije, saosećajnije i razumnije društvo, mi želimo da damo naš doprinos razvoju kako samog društva, tako i sistema socijalne zaštite, što na prvom mestu podrazumeva da kvalitetno pružimo usluge najosetljivijoj populaciji građana. To je mera naših dela i naš glavni cilj.

Objasnite nam ukratko važnost usluge ličnog pratioca deteta sa smetnjama.

– Svrha usluge Ličnog pratioca je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške detetu radi uključivanja u redovno školovanje i radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Istovremeno, ovo je i posredna podrška roditeljima, porodici, nastavnicima, školi, utoliko što, pod uslovom da se obavlja adekvatno, olakšava svakodnevni život porodice i omogućava joj da se njeni članovi u većoj meri posvete različitim ličnim i profesionalnim ulogama, te time da očuvaju jedinstvo porodice kao osnovne ćelije društva.

S obzirom da ste u Lajkovcu tek odnedavno, da li možete da nam kažete kako vidite našu zajednicu u tom smislu?

– Prvi utisak nam je da idete u dobrom pravcu, samim tim što imate uslugu ličnog pratioca, zahvaljujući požrtvovanosti Udruženja BaziMili iz Lajkovca, čiji rad pratimo već određeno vreme. Nažalost, u razgovoru sa predsednicom udruzenja smo dobili informaciju da se Udruženje BaziMili konstantno susreće sa izazovima na lokalu. Imaju poteskoća pri realizovanju konkretnih aktivnosti u koje bi uključili decu sa smetnjama u razvoju i poteskoća da ostvare konstantan priliv novčanih sredstava. U narednom periodu radićemo na tome da pomognemo vašem udruženju da ojača i da ne posustane, jer je izuzetno bitno da u lokalnoj zajednici imate tako važan društveni resusr, kao što je udruženje građana koje se bori za unapređenje položaja osoba sa smetnjama.

Da li ste kao novi pružalac usluge uspostavili dobru saradnju sa lokalnom samoupravom?

– Jesmo, s tim što smo ih malo iznenadili našim dolaskom, jer nisu navikli da im pružalac usluge dođe u posetu. Primili su nas zaista ljubazno i profesionalno, organizujući nam sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, Centra za socijalni rad i roditeljima dece koja koriste uslugu. Smatramo da sa takvim saradnicima možemo da postignemo mnogo više od formalnog pružanja usluge ličnog pratioca deteta.

Kako mogu zainteresovani građani da vas kontaktiraju, da dobiju dodatne informacije ili da eventualno pomognu vaš rad u Lajkovcu?

– Najbrži put mogu da ostvare putem Fejsbuk profila Osmeha ili kontaktom na neku od adresa koje ću Vas zamoliti da objavite u prilogu ovog intervjua. Zamolio bih Vaše čitaoce da prate naš rad putem društvenih mreža, te ćemo tako uspostaviti najbolju saradnju.

Kakvi su vam planovi za naredni period?

– Doneli smo osmeh u Lajkovac. Sledeća je Osečina. I tamo smo se jedini javili na javnu nabavku. Isti su razlozi za javljanje i nejavljanje kao i u Lajkovcu. Ako jurite samo za parama, sigurno ćete izgubiti osmeh. Ali ako imate osmeh, novac će se nekako i napraviti.

To je još 100 kilometara dalje od Vlasotinca.

– Jeste. Ali šta je to za dečji osmeh? Za kraj ću citirati Duška Radovića čije su reči krilatica našeg udruženja: “Osmeh je jedina kriva linija koja može ispraviti mnoge stvari”.  

A naš prvi utisak u kontaktu sa Udruženjem građana „Centar za edukaciju Osmeh“ iz Vlasotinca je, da su mnogo više od formalnog pružaoca usluge ličnog pratioca deteta, u šta se i sami iz priloženog možete uveriti.

Na molbu sagovornika, zainteresovanima prilažemo kontakt adrese Udruženja građana Centar za edukaciju Osmeh iz Vlasotinca:

E-mail: osmehvlasotince@gmail.com

FaceBook: https://www.facebook.com/osmehvlasotince

Instagram: @osmehvlasotince

Related posts

Leave a Comment