TRIBINOM CRVENOG KRSTA U ŠKOLI U BAJEVCU OBELEŽEN EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA 

Edukativnom tematskom tribinom, koju je lajkovački Crveni krst organizovao u saradnji sa školom, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležen je danas u školi u Bajevcu.

Tribina je organizovana za učenike šestog i sedmog razreda Izdvojenog odeljenja OŠ „Mile Dubljević“ u  Bajevcu, a uvodničar u temu bila je Snežana Lacmanović, edukator volonter u okviru Programa borbe protiv trgovine ljudima Crvenog krsta Srbije.

Stariji osnovci su pomno pratili izlaganje edukatora, nakon čega su bili vrlo znatiželjni i postavljali su brojna pitanja, čime je tribina dobila očekivani interaktivni karakter.

– Evropska Komisija 2007. godine proglasila je 18. oktobar za Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Od tada se širom Evrope organizuju aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti javnosti o problemu i posledicama trgovine ljudima.  Razmere problema trgovine ljudima  i njegov uticaj na život i zdravlje ljudi dovele  su do aktivnog uključivanja Crvenog krsta Srbije u nastojanje da se spreči i olakša ljudska patnja, a samo zajedničkom i sveobuhvatnom, kontinuiniranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može  se stati na put ovom ozbiljnom problemu, podsetila je danas Snežana Lacmanović.

Prvenstveni cilj aktivnosti Crvenog krsta u ovoj oblasti jeste podizanje svesti i širenje znanja o trgovini ljudima, kao i preventivno delovanje posebno među mladima i potencijalnim žrtvama. Tribina je namenjena učenicima sa ciljem da se mladi upute, da znaju da prepoznaju raznolike načine i zamke na koje mogu da budu žrtve trgovine ljudima. Ključna pitanja su: odakle vreba opasnost, kako sprečiti i kome se obratiti?

Povodom obeležavanja 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, međunarodni skup saradnika i volontera Crvenog krsta sa temom “Trgovina ljudima – ugroženost na putu migracija” održava se upravo u Beogradu od 18. do 20. oktobra i okupio je predstavnike nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Mediterana, u organizaciji Centra za saradnju u Mediteranu i Crvenog krsta Srbije.

Related posts

Leave a Comment