NIS GRADI NOVU BENZINSKU PUMPU U LAJKOVCU

U okviru procesa modernizacije maloprodajne mreže, kompanija NIS započela je izgradnju nove benzinske stanice, u Lajkovcu, na adresi Vojvode Mišića 2.

Nova benzinska stanica gradi se na mestu postojeće NIS-ove. Uklanjanje postojeće i izgradnja nove, moderne, tipske benzinske pumpe, radi se sa ciljem modernizacije maloprodajne mreže NIS-a, što će sigurno doprineti i lepšoj slici ovog izuzetno prometnog dela Lajkovca, na trasi puta M4.

“Nakon puštanja u rad, novi maloprodajni objekat NIS-a u Lajkovcu poslovaće pod brendom NIS Petrol, a  potrošačima će biti ponuđeni naftni derivati vrhunskog kvaliteta, domaće proizvodnje iz Rafinerije nafte Pančevo, kao i dopunski asortiman u okviru Drive Café prodavnice.

NIS poseduje sve neophodne dozvole za izgradnju nove benzinske stanice. Završetak radova se očekuje sredinom novembra, a otvaranje nove benzinske stanice krajem novembra tekuće godine,” saznajemo iz kompanije NIS.

Related posts

Leave a Comment