USLUGA LIČNI PRATILAC DETETA I U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI

Opštinska uprava opštine Lajkovac iznašla je rešenje za novonastalu situaciju uzrokovanu povećanjem broja korisnika usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta.

Javnu nabavku, kojom će biti obezbeđeni lični pratioci za četiri korisnika, Opštinska uprava opštine Lajkovac raspisana je 16. septembra. Kako saznajemo, otvarnje ponuda biće 27. septembra, nakon čega će po ispunjenju svih neophodnih zakonskih uslova na području opštine Lajkovac biti nastavljeno pružanje usluge Lični oratilac deteta.

Naime, u prethodnoj školskoj godini bila su dva korisnika ove novouvedene usluge socijalne zaštite. Na bazi prethodne, planirana su sredstva za ovu školsku godinu. Problem je nastao kada su se kao korisnici ove usluge pojavila još dva deteta sa smetnjama u razvoju.

Nakon iznađenog rešenja i raspisane javne nabavke za svo četvoro dece, sva deca kojoj je ova usluga potrebna biće isto tretirana.

Kako saznajemo, svako drugo ishitreno rešenje, kako bi pružanje usluge startovalo od samog početka školske godine, uz rizik da se niko od potencijalnih pružalaca usluge na javi, dovelo bi do situacije da uslugu dobiju samo dva deteta, ili da bez usluge ostanu sva četiri korisnika, tako da je ovo rešenje najoptimalnije i najpravičnije.  

Related posts

Leave a Comment