REALIZACIJA INVESTICIONIH ULAGANJA „GRADSKE ČISTOČE“

Koristeći letnju građevinsku sezonu Javno preduzeće „Gradska čistoća“ Lajkovac je u ovom kvartalu intenziviralo realizaciju Plana i programa poslovanja, posebno u delu investicionog ulaganja.

Ukupna vrednost ulaganja u ovom kvartalu za kanalizacione priključke je oko 2,2 miliona, a za vodovodne oko 1,5 miliona dinara.

Među završenim infrastrukturnim radovima su priključak na kanalizacionu  mrežu u Rubribrezi i javni priključak vodovodne mreže za lokaciju Dobričića plac.

U toku je proširenje groblja u Lajkovcu, vrednost radova je 5 miliona dinara.

U toku su javne nabavke za otuđene šaht poklopce vrednosti 400 hiljada dinara, sudove za smeće (kante i kontejneri) vrednosti 1,2 miliona dinara i za vodovodni materijal.

Po okončanju procesa nabavke počeće postavljanje poklopaca za šahte, podela kanti građanima koji su novi korisnici usluge odnošenja smeća, druga faza izrade priključka fekalne kanalizacione mreže u ulici Mihaila Pupina, izrada priključka fekalne kanalizacione mreže u Beogradskoj ulici, kao i javni priključak za vodovodnu mrežu u Jabučju – Donji kraj.

Related posts

Leave a Comment