UNAPREĐENJE SOCIJALNIH USLUGA – NOVI PROJEKAT ŽUKO

Sa željom i tendencijom da se realizuje i u svim opštinama njihovog područnog delovanja, Žensko udruženje kolubarskog okruga sprovodi novi projekat “Unapređenje socijalnih usluga” koji je podržan od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda. Projekat traje 6 meseci, sprovodi se za sada na teritoriji opštine Lazarevac, a ciljna grupa projekta su žene iz romske zajednice, kao jedna od višestruko marginalizovanih grupa.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na teritoriji Lazarevca živi 650 osoba koji se izjašnjavaju kao Romi, od toga su 322 žene. Žene Romkinje spadaju u višestruko ugroženu grupu koja trpi rasnu, nacionalnu i rodnu diskriminaciju. One su dodatno opterećene neplaćenim poslovima, što zbog većeg procenta neformalne zaposlenosti, manje dostupnosti usluga unutar zajednice, što zbog slabijeg finansijskog stanja.

Jedan od većih problema sa kojima se susreću su i neprilagođene socijalne usluge koje su često jednoobrazne i ne zadovoljavaju uvek potrebe korisnika i korisnica. Prema rečima Katarine Ranković iz ŽUKO, da bi se dobile informacije kojima će se unaprediti socijalne usluge, potrebno  je uraditi istraživanje i analizu o stepenu zadovoljstva postojećim uslugama, a zatim sprovesti pilot program pružanja usluga na način da budu prilagođene korisnicama. Na taj način bismo dobili sistem usluga koji je efektniji i korisniji građanima koji ih koriste, napominje Katarina.

U projekat su uključeni i zaposleni u lokalnoj samoupravi i državnoj upravi kroz obuke o rodno odgovornoj socijalnoj zaštiti. Nakon obuke, zaposleni će dobiti znanja kako prilagoditi socijalne usluge da budu inovativne i efikasnije za korisnike.

Naime, i pored toga što lokalne samouprave na području okruga mahom nastoje da posvete pažnju unapređenju socijalnih usluga, realizacija jednog ovakvog projekta unapređenja socijalnih usluga čija su ciljna grupa žene iz romske zajednice, kao jedne od višestruko marginalizovanih grupa, dobro bi došla u svakoj lokalnoj samoupravi.

Related posts

Leave a Comment