UNAPREĐENJE SOCIJALNIH USLUGA – NOVI PROJEKAT ŽUKO

Sa željom i tendencijom da se realizuje i u svim opštinama njihovog područnog delovanja, Žensko udruženje kolubarskog okruga sprovodi novi projekat “Unapređenje socijalnih usluga” koji je podržan od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda. Projekat traje 6 meseci, sprovodi se za sada na teritoriji opštine Lazarevac, a ciljna grupa projekta su žene iz romske zajednice, kao jedna od višestruko marginalizovanih grupa. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na teritoriji Lazarevca živi 650 osoba koji se izjašnjavaju kao Romi, od toga su 322 žene. Žene Romkinje spadaju u višestruko ugroženu…

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE ZA DODELU NAGRADA I JAVNIH PRIZNANJA U OPŠTINI LAJKOVAC ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 2.,čl. 4.,čl. 5.,čl. 6.,čl. 10.,čl. 11. i čl. 12. Odluke o ustanovljavanju nagrada, drugih javnih priznanja i dodeli zvanja ,,počasni građanin“ opštine Lajkovac (”Službeni glasnik opštine Lajkovac”, broj: 06-35/21-II) od 26.03.2021. godine, Komisija za dodelu nagrada i javnih priznanja opštine Lajkovac, raspisuje za podnošenje inicijative za dodelu nagrada i javnih priznanja Opštine Lajkovacza 2022. godinu I Nagrade i druga javna priznanja dodeljuju se organizacijama i građanima za značajna ostvarenja u privredi, nauci, umetnosti, sportu i drugim društvenim oblastima. Pravo podnošenja inicijative za dodelu nagrada i javnih priznanja…

POZIV FK ŽELEZNIČAR ZA OMLADINSKU ŠKOLU FUDBALA, NEDELJA U 10 SATI NA STADIONU

U skladu sa donetom strategijom klupskog razvoja, FK Železničar će u nedelju 7. avgusta od 10  ćasova na Gradskom stadionu u Lajkovcu javnosti predstaviti svoj plan rada na pokretanju i funkcionisanju omladinske škole fudbala. U vezi sa tim, izvršiće se predstavljanje direktora omladinske škole, koja će funkcionisati isključivo u okviru FK Železničar, kao i predstavljanje trenera i prezentovanje ciljeva za naredni period. Javnost u Lajkovcu, a pre svega zainteresovani roditelji imaće priliku da se upoznaju za stanjem i funkcionisanjem celog fudbalskog kluba, a kroz dalja izlaganja i sa svim idejama…