PODRŠKA IZ LAJKOVCA INICIJATIVI ZA DOSTUPNOST USLUGE PERSONALNOG ASISTENTA OSOBAMA SA MENTALNIM INVALIDITETOM I NAKON PUNOLETSTVA

UG “Realno”, novosadsko Udruženje za podršku deci i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, zajedno sa kladovskim srednjoškolcima, pokrenulo je inicijativu i podnelo Predlog za izmenu Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite: inicijativu da se omogući usluga personalnog asistenta nakon osamnaeste godine i osobama sa intelektualnim invaliditetom.

Inicijativa je upravo uspešno promovisana i na Exit festivalu u okviru OPENS State of EXIT zone, čija je tema zajedništvo, razumevanje, prihvatanje različitosti i briga o mentalnom zdravlju mladih.

U toku je prikupljnje potpisa podrške za dostupnost personalne asistencije osobama sa mentalnim invaliditetom i nakon njihovog punoletstva.

Predlog i inicijativu su podržali mnogi, uključujući Udruženje BaziMili Lajkovac, za pomoć osobama sa autizmom i drugim teškoćama u razvoju:

“Osobe sa mentalnim invaliditetom jedna su od najranjivijih kategorija. Donedavno, ovakve osobe uglavnom su sklanjane od očiju javnosti. Niko se nije bavio njihovim kapacitetima, potrebama i pravima.

Uvođenjem inkluzije, i osobe sa mentalnim invaliditetom dobile su pravo da da budu deo zajednice i da budu uključene u društvo.

Da bi ovo bilo moguće, države potpisnice Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom obavezale su se da osobama sa invaliditetom obezbede nekog ko će im pomagati u učenju i osamostaljivanju, socijalnim kontaktima i uklapanju u društvo uopšte.

Za osobe sa mentalnim invaliditetom ovaj mehanizam podrške dostupan je samo do 18. godine, a zatim se ukida.

Invaliditet ne nestaje u 18. godini. Inkluzija ne treba da stane u 18.-oj godini. Bez podrške personalnog asistenta većina osoba sa mentalnim invaliditetom osuđena je na potpunu izolaciju.

Ne dozvolimo da osobe sa mentalnim invaliditetom nakon 18. godine proguta mrak.

Podržite svojim potpisom inicijativu da usluga personalnog asistenta bude dostupna i osobama sa mentalnim invaliditetom!”

Usluga personalnog asistenta osobama sa mentalnim invaliditetom i nakon 18. godine života omogućila bi dostojanstven i socijalizovan život i produžila život porodici koja ga podržava.

Očekuje se da će aktuelna peticija omogućiti da se član 99. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite izmeni.

Naime, po važećoj zakonskoj regulativi, nakon 18. godine ta usluga podrške menja naziv u personalni asistent i dostupna je isključivo osobama sa fizičkim invaliditetima. Lčni pratilac koji je detetu podrška u obrazovanju, dostupan je samo do 18. godine, tako da osobe sa mentalnim invaliditetom koje su bile uklopljene u društvo, odjednom gube sve oblike podrške i bivaju praktično isključene iz zajednice i oslonjene samo na mahom slabe kapacitete porodice,

Online Peticiju za dostupnost personalne asistencije osobama sa mentalnim  invaliditetom i nakon njihovog punoletstva možete podržati na linku koji sledi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVyarmn2sVxl_C1tObTiT1vIMdfQ-nf_XWh9xftcXDg68NTg/viewformhl=sr&fbclid=IwAR131skWfJfuayU5jBVmSVxUrtZmAd60KnISHZH6TOjYe68GnLkx0pOlRFMhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVyarmn2sVxl_C1tObTiT1vIMdfQ-nf_XWh9xftcXDg68NTg/viewform?hl=sr&fbclid=IwAR131skWfJfuayU5jBVmSVxUrtZmAd60KnISHZH6TOjYe68GnLkx0pOlRFM

Related posts

Leave a Comment