KONAK BRENE MIHAILOVIĆ

Počela je rekonstrukcija konaka Brene Mihailović, spomenika kulture specifičnog graditeljstva iz 19. veka, koji je zajedno sa Radića konakom, zbog širenja ugljenokopa izmešten iz Malog Borka u Lajkovac.

Radovi su u vrednosti od 4 miliona dinara i podrazumevaju zanatsko građevinske radove na unutrašnjem uređenju objekta i fasade.

O nameni konaka nakon reskonstrukcije, predsednik opštine Andrija Živković je rekao:

“Objekat je nakon rekonstrukcije predviđen za delatnosti iz oblasti kulture: zavičajno odeljenje biblioteke, galerijski prostor, čitaonicu…

Prvim rebalansom budžeta opštine Lajkovac i u saradnji sa EPS-om obezbeđena su sredstva u iznosu od 12 milona i za parterno uređenje konaka, čije radove očekujemo do kraja leta, sa letnjom pozornicom (amfiteatrom), gde ce biti održavana kulturna dešavanja u letnjem periodu.”

Sa ovim projektom, novom ulicom i objektom Zatvorenog bazena, Vojni krug dobija potpuno novi izgled.

Related posts

Leave a Comment