ŠKOLA U JABUČJU U PROJEKTU “PODRŠKA OBRAZOVANJU SOCIJALNO DEPRIVIRANE DECE I MLADIH U SRBIJI”

Osnovna Škola Dimitrije Tucović u Jabučju uključena je u projekat „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“, koju novosadska Ekumenska humanitarna organizacija sprovodi već petu godinu.

“Od ove školske godine i naša škola uključila se u projekat. Cilj projekta je poboljšanje šansi i uspeha u obrazovanju dece iz porodica nižeg socijalnog i ekonomskog statusa, kao i onih koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama.

Podrška se pruža u vidu dodatnih časova i edukativnih radionica, u nabavci školskog pribora, finansiranju troškova ishrane i prevoza. Školama su donirana i po dva laptopa kao tehnička podrška za projektne aktivnosti.

Potpisan je 19. maja Memorandum o saradnji između naše škole „Dimitrije Tucović“ Jabučje i Ekumenske humanitarne organizacije u Novom Sadu. U ovaj projekat je iz naše škole uključeno 15 učenika od petog do osmog razreda. Koordinator i inicijator projekta je pedagoški asistent Jelena Kostić, a pedagog Mirjana Radeč je saradnik, čiji je zadatak da drži radionice za učenike i roditelje.

U projekat je uključeno i četiri nastavnika koji daju dodatnu podršku učenicima i to iz sledećih predmeta: srpski jezik i književnost (Jelena Rafailović, zamena je Slađana Košanin), matematika (Marija Marić), engleski jezik (Ivana Sekulić Mazić, zamena je Jelena Radovanović) i informatika i računarstvo (Aleksandar Gavrilović).

Aktivnosti projektne nastave započele su 24. januara, a učenici su pored dodatnih časova i radionica dobili i školski pribor i užinu”, pojasnili su realizatori projekta u školi u Jabučju.

Ovim projektom Ekumenska humanitarna organizacija se pridružuje naporima škola da se ulaganjem u obrazovanje siromašne dece ostvare pozitivne lične i društvene promene.

Related posts

Leave a Comment