RASTE BROJ KUPACA – PROIZVOĐAČA U SRBIJI, UZ PROZUJMERE DO STABILNIJEG EKONOMSKOG SISTEMA  

U Srbiji eksponencijalno raste broj kupaca-proizvođača (prozjumera) koji iz obnovlјivih izvora proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe i „Elektroprivreda Srbije“ im pruža punu podršku jer to donosi uštede i rasterećuje energetski sistem, rečeno je na konferenciji „Šta uvođenje prozjumera donosi elektroenergetskim sistemima zemalјa Zapadnog Balkana“.

– EPS je nesumnjivo posvećen razvoju obnovlјivih izvora energije, ali su potrebna velika ulaganja ne samo u nove elektrane na OIE već i u druge delove sistema da bi se one priklјučile na mrežu. Bitno je da EPS iz sopstvene delatnosti može da izdvoji sredstva za te investicije – rekao je Vladimir Šilјkut, savetnik direktora EPS za poslovni sistem.

Šilјkut je dodao da EPS već duži period stvara gubitak po osnovu isplate naknada za OIE, jer se od kupaca prikupi manje novca nego što se plati povlašćenim proizvođačima i upozorio da su i cene koje plaćaju domaćinstva za električnu energiju u Srbiji niže od cene proizvodnje kilovat-sata u EPS-u, već duži period.

– S obzirom da je proizvodna cena viša od prodajne, i da pri tome više od polovine prodajne cene odlazi EMS-u i Elektrodistribuciji Srbije, za mrežarinu, jasno je da EPS i po ovom osnovu ostvaruje gubitak u poslovanju. I svi izdaci u održavanje i nove investicije, neophodne za rad EPS-a, svakodnevno su sve veći – istakao je Šilјkut. – Elektroenergetski sistem mora da funkcioniše, pa će zbog svega toga poskuplјenje u jednom trenutku postati neizbežno, ali je i potrebno da se oko toga usaglase svi relevantni faktori. I sa eventualnim korekcijama, cena električne energije i za domaćinstva i za privredu ostaće znatno niža nego u zemlјama regiona.

Izvršni direktor EPS za poslove snabdevanja Radovan Stanić rekao je da se ta kompanija uskladila sa propisima i omogućila olakšanu proceduru za prozjumere.

– EPS je do sada dobio 81 zahtev kupaca-proizvođača za sklapanje ugovora, od čega je 51 ugovor zaklјučen, i to 43 sa građanima, a osam sa kompanijama. Već za april ćemo izdati četiri računa za prozjumere, i to za elektranu Grunera u Vlasotincu i tri domaćinstva sa solarima na krovovima. Učinili smo sve što je moguće da proces uprostimo, podržavamo apsolutno ovu proizvodnju OIE posebno koncept kupaca-proizvođača jer smanjuje pritisak na proizvodnju EPS i potrebu za uvozom – rekao je Stanić i dodao da rastu broja prozjumera doprinosi i Ministarstvo rudarstva i energetike sa subvencijama od 50 odsto za ugradnju solarnih panela za domaćinstva.

Na konferenciji u organizaciji portala Energija Balkana i Udruženja za održivu energetsku tranziciju koja je posvećena uticaju prozjumera, Jovanka Atanacković, državna sekretarka ministarstva rudarstva i energetike rekla je da je propisima stvorena poslovna klima za razvoj ovog sektora.

– Država daje podsticaje za prozjumere, energetsku efikasnost i za obnovlјive izvore energije domaćinstvima, a taj aktivni program je za 20.000 domaćinstva. Promena sa prozjumerima je klјuč energetske nezavisnosti i bezbednosti Srbije, jer je objekat sa solarnim panelima nezavisan, a svaki dinar uložen ostaje u Srbiji gde se koristi energija – istakla je Atanacković.

Ona je najavila da će sledeći korak u donošenju propisa u ovoj oblasti biti uvođenje obaveze da se ugrade solarni paneli na svaki novi objekat koji se gradi.

Predsednik saveta Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) Dejan Popović ocenio je da uvođenje prozjumera donosi ogromnu šansu za promenu energetskog miksa povećanjem učešća obnovlјivih izvora i naveo primer da je pre tri godine Italija već imala preko 800.000 prozjumera.

– Veći broj prozjumera uticaće na rasterećenje elektroenergetskog sistema. Treba pomoći građanima subvenicijama da bi im u dogledno vreme ulaganje u solarne panele bilo isplativo – rekao je Popović.

Related posts

Leave a Comment