OD DANAS PRIJAVA PENZIONERA ZA BESPLATNU BANJSKU REHABILITACIJU

Opštinsko udruženje penzionera Lajkovac obaveštava penzionere, da od danas počinje upis, odnosno  podnošenje zahteva za besplatnu banjsku rehabilitaciju i trajaće sve do 21. aprila.

“Pravo na besplatnu banjsku rehabilitaciju imaju penzioneri kojima primanje, što inostrane – što naše penzije, ne prelazi 30.978,00 dinara. Umesto izvestaja (čeka), treba priložiti penzionersku karticu, a oni penzioneri koji još uvek nemaju karticu, mogu je podići u PIO Lajkovac, gde se i podnosi zahtev.  Za sve informacije pozvati na broj telefona: 065/ 9312 – 007”, rekao je predsednik udruženja Branko Perić.

Naime, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije raspisao je oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2022. godinu.

Rok za podnočenje prijava je 21. april.

Pravo na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, sa prebivalištem na teritoriji Srbije, čija penzija iznosi do 30.978 dinara, i koji osim penzije nemaju druga lična primanja.

Uslov je i da nisu koristili  besplatnu rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini, a mogu da prilože i raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

Rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju  biće objavljene 21. radnog dana od dana isteka oglasa.

Na rang listu se može podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet radnih dana razmotri prigovore i utvrdi konačnu rang listu.

Related posts

Leave a Comment