PAKETI POMOĆI ZA 50 NAJUGROŽENIJIH PORODICA

U okviru projekta “Usluge socijalne zaštite za ranjive grupe “, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), Crveni krst Lajkovac podelio je pakete hrane i higijenske pakete za 50 porodica sa područja opštine Lajkovac.

Paketi su namenjeni najugroženijoj kategoriji stanovništva, korisnicma materijalne pomoći sa evidencije Centra za socijalni rad, starosti od 65 – 75 godina i porodicama sa invalidnim članom.

Related posts

Leave a Comment