“LEPTIRIĆ” U SUSRET PRIMENI NOVIH OSNOVA PROGRAMA “GODINE UZLETA”

U Predškolskoj ustanovi „Leptirić“ u prethodna dva vikenda održana je obuka vaspitno obrazovnog osoblja za primenu Novih osnova programa „Godine uzleta“.

Obuka je trajala 32 sata, a edukatori su ispred ministarastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i UNICEFA bile Marija Malović, pedagog i Aleksandra Ružičić, psiholog. Obuci je prisustvovalo 30 zaposlenih: 22 vaspitača, 4  medicinske sestre, 3 stručna saradnika i direktor.

Direktorka ustanove Mila Lončar Mitrović je tim povodom za portal lajkovacnadlanu.rs pojasnila šta donose nove osnove programa, koji će se ubuduće primenjivati i u lajkovačkom “Leptiriću”:

“Obuka će se nastaviti prilikom pružanja onlajn podrške, kao i kroz mentorstvo jedne od pomenutih realizatorki kroz pet poseta ustanovi do 1. septembra. Inače, ovaj program donet je u avgustu 2018. godine, pa su predškolske ustanove širom Srbije po utvrđenom redosledu od strane resornog ministarstva počeli da ga primenjuju od 1. septembra 2019.godine. Naša ustanova pripada četvrtoj grupi, tako da će kao olakšavajuću okolnost imati iskustva i saznanja u primeni ovog programa od ustanova širom Srbije. Napominjemo da dosadašnji program Osnove predškolskog programa (2006), koji se godinama unazad primenjuje u Republici Srbiji, imao je dva modela, A i B. Naša PU „Leptirić“ realizovala je vaspitno obrazovni rad po modelu A. To je program koji je uvažavao uzrasne karakteristike dece, dečija predznanja i interesovanja, pa se na osnovu njega koncipirao, naravno, uključijući ideje roditelja kao naših partnera u obrazovanju. Imajući u vidu da je predškolski period najburniji period razvoja deteta, da dete tada najbrže raste i misli, najjače oseća, vrtić je predstavljao sredinu gde će dete kroz aktivno učešće zadovoljiti svoje potrebe i interesovanja, ispoljiti svoje kreativne potencijale i mogućnosti. Model B, koji su realizovale mnoge predškolske ustanove, jednostavno rečeno više podseća na rad u školama.

Iz tog razloga primena novih osnova „Godine uzleta“ biće lakša u modernoj predškolskoj ustanovi kao što je PU“Leptirić“, jer u startu ima dobru polaznu osnovu: stručan i motivisan kadar za realizaciju programa, novi objekat, kao i veliko dvorište što predstavlja posebav resurs za mnoge istraživačke aktivnosti koje u ovom programu dominiraju. Igra i dalje ostaje osnovna aktivnost deteta kao osnovni način učenja kroz komunikaciju sa vršnjacima i odraslima. U novom programu potencira sa partnerstvo sa roditeljima i lokalnom zajednicom u celini. Naša ustanova je godinama unazad gradila i unapređivala saradnju sa mnogim institucijam u našoj lokalnoj zajednici: osnovne i srednja škola, Gradska biblioteka, Kulturni centar, Policijska stanica, Vatrogasna služba, Opštinska uprava, Ustanova za sport, Dom zdravlja, Gradska čistoća, Crveni krst, Centar za poljoprivredu, Udruženje penzionera, Društvo pčelara, Centar za socijalni rad kao i sa svim medijima. Ovo će biti odlični izvori saznanja i značajni resursi za realizaciju mnogih programskih sadržaja koji će biti dostupni deci. Godinama unazad, a nastavićemo i kroz ovaj program da stvaramo uslove i prilike da deca uče kroz posete njihovim domaćinstvima, raznim radnjama i radionicama roditelja i na taj način omogućiti da deca iskustveno uče.

Roditelji će na vreme biti upoznati i sa pojedinostima i specifičnostima ovog programa, a promene i novi program u vrtiću prilikom primene prepoznaće po tome što će biti manje „gotovih“ igračaka i didaktičkog materijala, već će one biti pravljene od prirodnih i polustruktuiranih materijala nastalih kroz razne projekte koje će deca realizovati. Svakako, ovaj program i dalje u fokus stavlja dete, njegovu dobrobit, razvoj i napredovanje. O tome svedoči  uvod u ovaj program: “Samo je jedan period života sa toliko otvorenih mogućnosti, u kome čovek sa toliko energije, istrajnosti i entuzijazma ovladava i razvija složene kapacitete od kojih će zavisiti njegove buduće mogućnosti, njegova ličnost i uspešnost funkcionisanja u daljem životu. Taj period je predškolski uzrast. Zbog toga godine na predškolskom uzrastu prepoznajemo kao godine uzleta, pa otud i naziv ovog programa. Koliko i kakav će taj uzlet biti, zavisiće od svih nas koji radimo u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.”

Related posts

Leave a Comment