DUGAČAK SPISAK I OVOGODIŠNJIH REZULTATA ŽENSKOG UDRUŽENJA KOLUBARSKOG OKRUGA

Nakon prošle godine, koja je bila u znaku početka pandemije korona virusa, u kojoj je Žensko udruženje Kolubarskog okruga (ŽUKO) bukvalno briljiralo svojim rezultatima, ponovo u znaku pandemije i ova godina za konačni godišnji zbir ima dugačak spisak sjajnih rezultata.

Početak godine, i dalje u uslovima pandemije, nije uopšte bio obečavajući. Krenule su sa obimom aktivnosti koji  je ostao na istom nivou kao ranije, ali i uz puno razmišljanja o tome kako će raditi i da li će i u kojoj meri  uošte biti moguće realizovati aktivnosti i neminovne izlaske na teren. Ali, žene uvek iznađu način za sve, pa i u gotovo nemogućim okolnostima, tako je bilo i ovoga puta.

Završetak jedne godine  sa sobom nosi sumiranje svega što se u njoj dogodilo, ali i toga kakve rezultate je donela. Godina iza nas a druga po redu u kojoj pandemija COVID-19 i dalje ograničava u svemu a pogotovo u radu, nije omela Žensko udruženje Kolubarskog okruga da predstavi podugački spisak svojih rezultata.

Svaki od ostvarenih rezultata je pri tom značajan i ogroman korak u poboljšanju položaja žena, mladih i dece, starih… na području na kome ŽUKO deluje.

Kada govorimo o pandemiji, ŽUKO je već s’početka godine bio ponosni predstavnik na izložbi pod nazivom ”Kada je svet stao one nisu”, jer je njihova predsednica Jelena Ružić u predhodnoj izabrana za jednu od 10 žena koje su pozitivno uticale na 2020. godinu za vreme pandemije. Izložba je kasnije obišla nekoliko gradova i predstavljala je izraz priznanja i počasti tih 10 najhrabrijih žena za vreme pandemije.

Program “HOBOTNICA”, koji je nastao kao odgovor na pandemiju Covid-19 implementiran je kroz osam usluga koje su bile namanjene ženama iz ruralnog dela Opštine Mionica (psihološko savetovanje, dopunski časovi engleskog jezika za decu, obuka za korišćenje novih tehnologija, organizovanje prevoza do okolnih gradova, lekarski pregledi…) Cilj je bio da se smanji radno opterećenje žena na selu svakodnevnim neplaćenim poslovima, a ujedno i da lokalnoj samoupravi predstave potrebe žena i mogućnosti organizovanja zadovoljavanja tih potreba. Program je trajao tri meseca i direktno je bilo uključeno 59 žena i 26 dece. Da se program dobro pokazao dokazuje činjenica da je bio predstavljen na UNECE konferenciji koja se inače održava u Ženevi ali koja je ove godine bila održana online i na kojoj je osnivačica ŽUKO-a govorila, kao i to da će se program u predstojećoj 2022. godini proširiti na ostalih pet  opština Kolubarskog okruga na kome i deluje.

Iz svojih projekata nisu isključili ni mlade, pa su tako sproveli i projekat ”PREPOZNAJ DIGITALNO NASILJE-REAGUJ NA VREME”, koji je podržan od strane Saveta za mlade veća Gradske opštine Lazarevac i koji je trajao tri meseca, a glavni fokus je bio na edukaciji mladih i prevenciji novih slučajeva digitalnog nasilja koje posebno učestalo od početka pandemije jer su mladi mnogo više vremena provodili online i na društvenim mrežama nego ranije.

ŽUKO se bavio još nekim temama, među kojima jedna od najosetljivijih, a to je nasilje. Projekat ”Nula tolerancije na nasilje u mom komšiluku!” podržan od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda imao je za cilj razbijanje stereotipa našeg društva koji su vezani za nasilje nad ženama. Kroz razne aktivnosti na projektu od kojih je jedna i predstava pod nazivom ”ONE” , ŽUKO je  pored razbijanja stereotipa imao za cilj da približi vrste nasilja, kako reagovati na nasilje i kome se obratiti za pomoć.

Osetljiva tema a možda i projekat koji je iziskivao mnogo truda,rada i hrabrosti bio je ” Mladi bez granice’,’ podržan od strane Internacionalne organizacije za migracije namenjen migrantima bez roditeljske pratnje smeštenim u Centru za azil Bogovađa.

Sa željom i namerom da maloletnim migrantima koji se kratkotrajno zadržavaju u našoj zemlji, popuni vreme provedeno van svoje zemlje i bez svoje porodice kako bi se na trenutak osećali da nisu u izbeglištvu već da žive redovno detinjstvo, ŽUKO je organizovao niz aktivnosti za njih. Našle su se tu sportske aktivnosti, likovne kolonije, izlet u konjički klub ali najposebnija i najprimećenija bila je Internacionalna večera organizovana u centru  Lazarevca.

U glavnoj ulici bili su izloženi pultovi sa obeležjima njihovih zemalja iz kojih su izbegli, ali i naše zemlje koja im je trenutno domaćin. Cilj te aktivnosti je bilo prvnstveno druženje i upoznavanje maloletnih migranata sa lokalnim stanovništvom, a pogotovo mladima, ali i približavanje problema i borbe kroz koju ti mladi ljudi prolaze. Ovaj događaj je bio dosta medijski propraćen, pa je kao i za sve bio dostupan javnosti na komentarisanje, gde su se pojedinci koji imaju otpore i netrpeljivost prema ovakvim temama upustili i u pretnje udruženju. Ali sam cilj manifestacije i jeste bio da smanji rasnu i nacionalnu netrpeljivost i prilbliži razloge napuštanja svoje zemlje ove dece i kako im olaksati taj kratak boravak u našoj zemlji.

Zato je ŽUKO i ovaj projekat sproveo do kraja i sigurno ostavio pečat pozitivnog iskustva na živote dece migranata.

Da su obuhvatili sve govori i projekat ”Pomoć staračkim domaćinstvima”, a kao deo projekta “SOLIDARNOST PRE SVEGA”, podržan od strane Fondacije Ana i Vlade Divac namenjen najstarijim sugrađanima opština Mionica i Ljig, koji imaju minimalna ili nikakva primanja. U saradnji sa Centrom za socijalni rad, zajedničkim posetama radi pomoći, a u vidu dobavljanja namirnica i hrane, pomoći oko svakodnevnih poslova i odvoženja do ustanova koje su im potrebne a nemaju mogućnosti da ih posete,  uspeli su da obuhvate korisnike koje su udaljeni ali i približe lokalnim samoupravama koliko je važno da se ti ljudi ne zaborave, kao i da se postojeća usluga gerento domaćica proširi i obuhvati što veći deo tih ruralnih sredina, kakav je većinom Kolubarski okrug na kome ŽUKO i deluje.

U ovu godinu preneli su i dvogodišnji projekat koji je podržan od strane Vlade Švajcarske ”Zajedno za aktivno građansko društvo”, koji sprovode Helvetas Swiss Interooperation i Građanske inicijative, a u kome je Ženskom udruženju Kolubarskog okruga odobren institucionalni grant od strane ACT-a a iz sredstava Vlade Švajcarske. Jedan od ciljeva je uticaj na žene u svih šest opština kolubarskog okruga,  kako da se aktivno uključe u prepoznavanje problema i pronalaženje rešenja u njihovim opštinama. A krajnji i već ostvaren cilj, da po isteku dve godine u najmanje tri opštine u kojima ŽUKO funkcioniše budu doneseni Lokalni akcioni planovi za rodnu ravnopravnost. Ostvarivanju tog cilja predhodile su razne radionice na kojima je ŽUKO učestvovao, pa i sam procec izrade, jer je ŽUKO bio zadužen za prikupljanje informacija koje bi opštinama olakšale posao u izradi LAP-a. Nastavak projekta biće baziran na otvaranju šest poslovnica u šest opština koje će služiti za stvaranje mreže i saradnje aktivnih grupa žena koje će aktivno delovati na teritorijama svojih opština.

Žuko je u ovoj godini započeo još neke projekte, čiji nastavak sledi u narednoj. Jedan od njih je projekat ‘’DA LI JE ZDRAVLJE U PLANU’’, podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo, u kome je glavni fokus na zdravlje žena u ruralnim sredinama, gde će se kroz razne organizovane radionice približiti važnost brige za zdravlje, kao i koliko su važni preventivni pregledi. Lokalne samouprave će takođe biti uključene,  u nadi da će prepoznati važnost preventivnih pregleda za žene sa ruralnog područja, koje često zbog nedostatka samog zdravstvenog osiguranja nemaju priliku za takvim pregledima, pa je bitno da se i za njih obezbede besplatni, ali i česti preventivni pregledi.

Drugi projekat koji se takođe nastavlja u narednoj je dobro poznat program “HOBOTNICA”, podržan od strane GIZ-a, koji će svoje usluge sada proširiti na ostale opštine Kolubarskog okruga, koje nisu bile obuhvaćene njegovim prvobitnim sprovođenjem.

Takođe u narednoj godini započinju i nove projekte, kao što je projekat ‘’KOLIKI JE MOJ DEO’’, podržan od strane UN Womena, sa ciljem i fokusom na žene i devojčice iz seoskog područja, a u vezi pitanja o pravima nasleđivanja.

Kao što smo napomenuli na početku, duga je lista rezultata i rada Ženskog udruženja, ali napomenućemo još da je ŽUKO imao preko 300 medijskih objava u protekloj godini, kao i da je od strane opštine Mionica dobio zahvalnicu kao jedan od bitnih partnera u procesu poboljšanja položaja žena u toj opštini. ŽUKO je učestvovao u prikupljanju informacija potrebnih za izradu Lokalnog akcionog plana o položaju Roma i Romkinja u opštini Osečina, napomenućemo da su u izradi  svog strateškog plana uključili stanovništvo svih šest opština Kolubarskog okruga upitnikom koji su popunjavali, a sve to kako bi dobili mišljenje radi prioriteta daljeg rada. ŽUKO je učestvovao kako na raznim treninzima radi dodatnog znanja, tako i na javnim diskusijama bio je govornik o bitnim temama, kao što je rodno odgovorno budžetiranje. ŽUKO je takođe postao član Krovne organizacije mladih, ali je učestvovao i u raznim dijalozima sa premijerkom Anom Brnabić, ministarkom Darijom Kisić Tepavčević i državnim sekretarom Milanom Savićem na teme o položaju mladih iz marginalizovanih grupa, kao što su mlade žene sa sela. U saradnji sa Agro medijom napravljena su četiri priloga o radu udruženja i radu poljoprivrednica u Kolubarskom okrugu, ali i realizatori emisije Znanje imanje su nekoliko puta ovde na terenu pravili  priloge o radu udruženja.

Dakle, rezultati rada Ženskog udruženja Kolubarskog okruga su definitivno u direktnoj srazmeri sa kvalitetom života i poboljšanjem položaja osetljivih kategorija stanovništva, pa je u opštem interesu da ŽUKO i dalje što bolje funkcioniše.

Related posts

Leave a Comment