NAGRADA ZA BaziMili – TITULA POKRETAČA PROMENA U 2021. GODINI

Zagovaračka inicijativa Udruženja BaziMili Lajkovac, koje je istrajalo da donese promene u svojoj zajednici, prepoznata je kao podudarna viziji boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.

Upravo inicijativa Udruženja BaziMili, za pomoć osobama sa autizmom i drugim teškoćana u razvoju prepoznata je i odabrana kao jedna od 5 najznačajnijih inicijativa koje će poneti titulu Pokretača promena u 2021. godini.

Inicijativa BaziMili odabrana je u kategoriji POKRETAČ PROMENA “kao primer što je boreći se za zajednički interes hrabro iskoračilo iz okvira uobičajenih očekivanja i dokazalo kolika je snaga pojedinca”.   

Pored medijske promocije i javnog priznanja, nagrađeni Pokretači promena u svim kategorijama dobiće i robnu nagradu po sopstvenom izboru u vrednosti do 500 USD.

Godišnja nagrada za Pokretače promena dodeljuje se u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji Beogradska otvorena škola (BOŠ) realizuje u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija. Projekat traje od novembra 2018. do maja 2023. godine i izvodi se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Bilo da govorimo o razvoju lokalne zajednice, pristupu socijalnim uslugama, zagađenju životne sredine, nedostupnosti kulturnih sadržaja, problemi u društvu se ne mogu rešiti bez aktivnog učešća građana, organizacija i neformalnih grupa.

Ovo učešće odvija se na nekoliko nivoa i načina: ukazivanjem na probleme, njihove sistemske uzroke i posledice; okupljanjem i organizovanjem zajednice koja je zainteresovana da se određeni problem reši; pokretanjem kampanja čiji je cilj informisanje i uključivanje što većeg broja građana; iniciranjem diskusija o mogućim rešenjima problema; i – na kraju – vršenjem uticaja na institucije da pronađu rešenje koje je održivo i u javnom interesu.

U dve reči, ovaj proces naziva se javno zagovaranje i on omogućava organizovanim građanima da utiču na nosioce vlasti ili donosioce odluka i tako unaprede život u svojoj zajednici i društvu.

Kako ove aktivnosti organizacija i građana često ostaju nepriznate i nevidljive, Beogradska otvorena škola treću godinu za redom organizuje Godišnju nagradu za Pokretače promena.

Ova nagrada slavi motivisane građane koji istrajavaju u naporima da poboljšaju živote svih nas, pruža priznanje i prepoznavanje, kao i finansijsku i medijsku podršku najuspešnijim i najupornijim pojedincima, neformalnim grupama i organizacijama civilnog društva.

Nakon dvogodišnjeg truda i neumorne borbe, Udruženje BaziMili Lajkovac dobilo je punu satisfakciju i šire zajednice za svoj rad. Titula Pokretač promena u 2021. godini je satisfakcija i za sve one u lokalnoj zajednici koji su prepoznali i na bilo koji raspoloživi način podržali i učvrstili značaj postojanja, rada i kompletne zagovaračke inicijative udruženja, koje su sa jasnim ciljevima od opšteg, javnog interesa osnovali roditelji dece sa teškoćama razvoju.

Related posts

Leave a Comment