OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

REŠENJEM ZAMENIKA PREDSEDNIKA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE BR. 3797-1-I-1/2021 OD 28.OKTOBRA 2021. GODINE, DUŠANKA ĐUKIĆ PETRONIĆ IMENOVANA JE ZA JAVNOG BELEŽNIKA ZA PODRUČJE OSNOVNOG SUDA UBA, TERITORIJA OPŠTINE LAJKOVAC I POČINJE OBAVLJANJE JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI POČEV OD 8. NOVEMBRA 2021. GODINE.

U SKLADU SA NAVEDENIM REŠENJEM PISARNICA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE LAJKOVAC, POČEV OD 8. NOVEMBRA 2021. GODINE PRESTAJE DA OBAVLJA POSLOVE OVERE POTPISA, PREPISA I RUKOPISA KOJE JE DO SADA OBAVLJALA PO ČLANU 29. STAV 3. ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA (”SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 93/2014, 22/2015 I 87/2018).

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LAJKOVAC

Related posts

Leave a Comment

14 + two =