REZULTATI USPEŠNE SARADNJE LOKALNE SAMOUPRAVE I “PUTEVA SRBIJE” NA PODIZANJU NIVOA BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU, POSEBNO U ZONAMA ŠKOLA

Foto: zona škole u Jabučju

Opština Lajkovac je prethodnih dana u saradnji sa JP ”Putevi Srbije” izvršila radove na obeležavanju saobraćajne signalizacije u zonama osnovnih škola u Bajevcu, Jabučju i Vračeviću.

Izvedeni su radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije, obeležavanje oznaka na kolovozu, izrada zvučno-vibracionih traka i pešački prelazi – platforme za usporavanje saobraćaja i omogućavanje bezbednog prelaza puta za osnovce. Svi radovi su finansirani od strane  JP ”Putevi Srbije” .

Foto: zona škole u Bajevcu

Ovime se nastavlja dobra saradnja Opšine Lajkovac i  JP ”Putevi Srbije”, jer su u prethodnom periodu odrađeni projekti regulacije saobraćaja u mesnim zajednicama Ćelije i Slovac.

U narednom periodu su  planirani radovi na regulisanju saobraćaja i saobraćajne signalizacije na mreži državnih puteva  I i  II reda, za odseke saobraćajnih deonica u zoni svih naselja na teritoriji Opštine Lajkovac.

Opština je ugovorila izradu projektno-tehničke dokumentacije, a radove će u potpunosti finansirati  JP ”Putevi Srbije”, za projektni zadatak kojim je akcenat stavljen na regulisanje saobraćaja i predlog saobraćajno-tehničkih mera u ulici Vojvode Mišića (deonica Pepeljevačka rampa – nadvožnjak), kao trenutno najvećeg problema sa aspekta bezbednosti u saobraćaju.

Related posts

Leave a Comment

5 × 2 =