SEDNICA SKUPŠTINE 24. JUNA

Predsednik Skupštine opštine Lajkovac Nenad Džajević zakazao je šestu redovnu sednicu lokalnog parlamenta za četvrtak, 24. jun, sa početkom u 9 časova. Nakon duže od godinu dana, od kada je zbog pandemijskih mera izmešteno iz gradskog zdanja u salu Kulturnog centra, zasedanje lokalnog parlamenta vraća se konačno u Svečanu salu Gradske kuće.

Dnevni red predstojećeg zasedanja Skupštine opštine Lajkovac je prosečne obimnosti i sadrži 22 tačke.

Kako je već najavljeno, na junskom zasedanju će se pred odbornicima naći predlog prvog rebalansa budžeta.

Centralnoj tački sednice Skupštine prethodiće izvesne izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine opštine Lajkovac i Odluka o završnom računu budžeta opštine Lajkovac za prošlu godinu.

Obornicima će biti podnet Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja , sa bilansom stanja i bilansom uspeha, za prošlu godinu Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Eko – Tamnava” d.o.o. Ub.

Na predstojećoj sednici odbornici treba da daju konačnu saglasnost na Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike rurlnog razvoja za opštinu Lajkovac za 2021. godinu.

Shodno rebalansu budžeta, na dnevnom redu je paket odluka vezan za izmene nekoliko važnih programa, usklađenih sa izmenama u opredeljenim sredstvima, poput Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine , Progrma za unapređenje života lokalne zajednice, Programa uređivanja građevinskog zemljišta…

Izmene će pretrpeti i Program poslovanja i Program korišćenja subvencija komunalnog preduzeća, kao i Cenovnik komunalnih usluga JP  “Gradska čistoća”.

Prve izmene pretrpeće ovogodišnji kadrovski plan Opštinske uprave opštine Lajkovac.

Na dnevnom redu je i Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda.

Potpuna novina je Predlog Odluke o pokretanju postupka realizacije projekta javno – privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja za teritoriju opštine Lajkovac,uz imenovanje Stručnog tima za njegovu realizaciju.

Odbornici treba da daju zeleno svetlo i na Odluku o obrazovanju Komisije za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a, na izmene Programa finansiranja troškova vantelesne oplodnje , izmene Rešenja o imenovanju opštinskog štaba za vanredne situacije , na Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu nagrade i javnih priznanja opštine Lajkovac.

Na dnevnom redu predstojećeg zasedanja lokalnog parlamenta je i jedan mini paket odluka vezan za imenovanja predsednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora Zajedničkog centra za cocijalni rad “Solidarnost” za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica.

Junsko zasedanje lokalnog parlamenta je od velikog značaja, prvenstveno zbog usvajanja prvog rebalansa budžeta i brojnih najavljenih radova i aktivnosti koji će se u opštini Lajkovac odvijati u drugoj polovini godine.

Da napomenemo i da je pandemija korona virusa, koja je izmestila zasedanja iz Gradske kuće, usporila uvođenje elektronskog rada lokalnog parlamenta, pa je do sada izvršeno samo probno elektronsko glasanje odbornika, inače bi do sada e-parlament zaživeo u Lajkovcu u potpunosti.

Related posts

Leave a Comment