OBAVEŠTENJE JP EPS

Sektor za odnose s javnošću JP EPS prosledio je redakcijama medija Obaveštenje u kome stoji, da je  “EPS Distribucija” prestala da bude deo sistema EPS-a i da je Operator distributivnog sistema promenio ime u „Elektrodistribucija Srbije”.

Obaveštenje, koje stiglo na adresu portala lajkovacnadlanu.rs  prenosimo u celosti:

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ prenelo je na Republiku Srbiju, koju zastupa Vlada, celokupan osnivački i vlasnički udeo u Operatoru distributivnog sistema „EPS Distribuciji“, čime je „EPS Distribucija“  prestala da bude deo sistema EPS-a. Novim osnivačkim aktom Operator distributivnog sistema promenio je ime u „Elektrodistribucija Srbije“.

“Elektroprivreda Srbije“ nastavlja da se bavi svojom osnovnom delatnošću proizvodnje električne energije i snabdevanja građana i privrede Srbije. U skladu sa zakonskim obavezama, posao distribucije električne energije od prenosnog sistema do krajnjih korisnika, izgradnje i održavanja distributivne mreže, čiji deo su i merni uređaji, priključivanja na mrežu i očitavanja brojila, kao i prekidi u napajanju električnom energijom, u potpunosti je odgovornost Operatora distributivnog sistema „Elektrodistribucije Srbije“.

Molimo da se precizno definišu nadležnosti ova dva odvojena javna preduzeća kada se informiše  javnost.

Postupkom prenosa udela EPS je ispunio obaveze iz Zaključka Vlade Srbije kojim su prihvaćeni izveštaj o potrebi sprovođenja aktivnosti za usklađivanje poslovanja Operatora distributivnog sistema sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o energetici i Plana za reorganizaciju „EPS Distribucije“.

Promena vlasništva u „EPS Distribuciji“ upisana je 31. 12. 2020. godine rešenjem Agencije za privrede registre. Vlada Srbije donela je 28. januara 2021. godine odluku o izmenama osnivačkog akta „EPS Distribucije“ kojim je promenjeno ime ODS u „Elektrodistribucija Srbije“ i uređeno poslovanje operatora, na osnovu čega je 29. januara doneta odluka o osnivanju „Elektrodistribucije Srbije“ doo Beograd.“

Sektor za odnose s javnošću JP EPS

Shodno tome, mediji se upućuju da se za sva pitanja u vezi sa distributivnim sistemom i za pitanja iz nadležnosti EPS-a mogu obratiti na dve odvojene adrese.

Related posts

Leave a Comment