UVEK U PRAVO VREME POMOĆ PRIJATELJA

Povereništvo za izbeglice opštine Lajkovac ističe, da se kao i ranijih godina nastavlja uspešna saradnja opštine Lajkovac i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, na raznovrsnoj pomoći izbeglim i interno raseljenim licima koji imaju prebivalište, odnosno boravište na području ove lokalne samouprave.

„Uprkos nenadanoj pandemiji, ekonomskim i demografskim problemima sa kojima je naša opština, kao i druge opštine u Srbiji suočena, pomoć našim sugrađanima koji su utočište sa prostora bivše Jugoslavije, pre dve decenije, potražili u ovoj opštini nikada nije prestala – niti će. Jasno je da dosadašnja pomoć Komesarijata opštini Lajkovac u građevinskim paketima, otkupom seoskih kuća sa okućnicom i dohodovnoj pomoći izgleda više nego impozantno i ogleda se u preko 650.000 e bespovratno prenetih novčanih sredstava kao podrška ovim migracionim grupama.  Ova dva pertnera u projektima pomoći učestvuju zajednički ali sa različitim procentima učešća i zadacima. Tako Komesarijat učestvuje sa 90 % novčanij sredstava dok opština Lajkovac “pokriva” ostatak ali je još zadužena za logističku, materijalnu i terensku pomoć.

Da ovaj uhodani “tim” zaista dobro funkcioniše na terenu govori podatak, da je do sada od 2008. godine podeljeno 69 građevinskih paketa (do RSD 550.000 po porodičnom domaćinstvu) u vrednosti preko RSD 32.000.000 zatim 21 paketa pomoći otkupom seoskih kuća sa okućnicom (do RSD 1.300.000 po seoskoj kući)  u vrednosti preko RSD 31.000.000 kao što je podeljeno 45 paketa dohodovne pomoći (RSD 200.000 po porodičnom domaćinstvu) u vrednosti od RSD 8.000.000.

Naravno, ne treba zaboraviti ni brigu Komesarijata za izbeglice za svakodnevni materijalni i finansijski ovih naših sugrađana kojima se svake godine, uz određene uslove, pruža jednokratna novčana pomoć od RSD 15.000 ili pomoć, u istoj vrednosti, u ogrevnom drvetu.

Samo od početka 2021.godine opština Lajkovac je dobila preko 40.000 e bespovratne pomoći za ugovore vezane za otkup seoskih kuća sa okućnicom za lica sa prostora Kosova i Metohije kao i građevinske pakete za izbegla lica.

Na kraju, pozivamo sva izbegla i interno raseljena lica koji imaju boravište/prebivalište na teritoriji naše opštine, a koji do sada nisu koristili navedene vidove pomoći, da se jave u Povereništvo za izbeglice u Gradskoj kući Lajkovac radi konsultacija,“ rekao je za lajkovacnadlanu.rs poverenik za izbeglice i migracije opštine Lajkovac Živorad Šušnjarević, ističući da šira javnost treba da bude upoznata sa rezultatima ostvarenim na ovom osetljivom planu.

Related posts

Leave a Comment