ODRŽANA 40. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

Danas je održana 40.-ta po redu u ovom sazivu sednica Opštinskog veća opštine Lajkovac sa 15 tačaka dnevnog reda, od kojih je sedam predstavljalo verifikaciju ranije donetih odluka.

U izjavi za medije po završetku zasedanja zamenik predsednika opštine Obrad Milutinović, koji je predsedavao sednicom, izdvojio je najznačajnije odluke:

„Verifikovan je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata iz budžeta opštine Lajkovac za 2022. godinu, za šta je opredeljeno tri miliona dinara. Kao član komisije mogu da kažem da je konkurs završen i da su prispela dva predloga.

Verifikovan je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, gde imamo jedno radno mesto službenika na položaju, iz prve grupe 52 izvršioca i sedam radnih mesta nameštenika. Imamo internog revizora i šefa kabineta predsednika opštine.

Dali smo saglasnost na projekciju budžeta za period 2023-25. godina, jer su planirana povećanja neto zarada za 19 posto. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu za period januar-jun 2022. godine nam kaže da je izvršenje 33,7 posto.

Od tačaka koje smo danas razmatrali izdvojio bih Predlog Prve izmene projekta „Pružanje usluge pomoć u kući odraslima i starijima za 2021-22. godinu“. S obzirom da je minimalna neto zarada povećana nismo više bili u mogućnosti da negovateljice isplaćujemo po toj unapred definisanoj ceni, nego smo morali da uradimo aneks ugovora sa Centrom za socijalni rad za Ljig, Lajkovac i Mionicu, čime je povećana neto minimalna zarada.

Zatvoreni bazen počeo je s ponovnim radom 1. septembra, a na dnevnom redu smo imali izmene cenovnika. Cena karte za fizička lica po terminu iznosi 300 dinara i mesečno 4.500 dinara, a za pravna lica 1.500 dinara po terminu, mesečna 25.000. Godišnja pretplata za fizička lica je 25.000. Doneta je i nova stavka, za rekreaciju radnika po zahtevu pravnih lica. Do 10 radnika iznosi 1.500 dinara, 10-20 radnika je 3.000 dinara i preko 20 radnika 5.000 dinara po terminu.“

Zamenik predsednika Obrad Milutinović se osvrnuo i na najznačajnije investicije u ovom periodu:

„U narednom periodu nas očekuju investicije, tu je izgradnja obostranih trotoara u Selu Lajkovcu za koju je kompletna dokumentacija završena, uslovi izdati i prijava radova završena. Posao je dobio „Šumadija put“, vrednost radova 18,8 miliona sa PDV-om, a rok za završetak 90 dana. Izvođač je već na terenu i za protekla dva dana je, koliko su vremenski uslovi dozvolili, uradio geometarsko obeležavanje.

Drugi veliki projekat, za koji će radovi krenuti sredinom septembra, jeste izgradnja parkinga kod silosa. Izabrani izvođač je „Preduzeće za puteve Valjevo“, sa podizvođačem „Elektrovolt“ iz Valjeva za pojedine grupe radova. Vrednost ugovorenih radova je 32,4 miliona sa PDV-om i predviđeno je da traju 4 meseca. Zamolio bih građane koji koriste parking kod silosa, kao i neposrednu blizinu silosa i autobuske stanice, da od 12. septembra potraže alternativna rešenja za parkiranje vozila zbog početka izgradnje parkinga.

Polako ulazimo u jesenje radove na izgradnji fekalne kanalizacije u Bogovađi, što se privodi kraju,  a ostaje nam postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, sve to finansira Republika Srbija.“

Related posts

Leave a Comment