PORODICA JE NAJVEĆA KARIJERA

Generalna skupština UN je 1993. godine odlučila da se 15. maj svake godine obeležava kao Međunarodni dan porodice. Ovaj dan pruža priliku za unapređenje svesti o pitanjima koja se odnose na porodice i za povećanje znanja o socijalnim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice.

Danas, na Međunarodni dan porodice, Hajrija Ramadani, predsednica Udružena žrtava nasilja HAJR je za portal lajkovacnadlanu.rs rekla: “U biti, porodica je najvažnija. Ako uspeš da očuvaš porodicu, to je najveći uspeh. Mnogi jure karijeru, a zapravo je porodica najveća karijera!  Porodica je, nadam se, budućnost i lek za naše isceljenje, od otuđenja i straha. Sačuvati porodicu je u stvari najveći uspeh, odnosno najviši stadijum izgrađene  karijere. Porodica je najveća institucija,  najveća sigurna kuća. U narodu se kaže “sa mamom i tatom do mora, a sa braćnim drugom preko mora”, što znači da sve oluje treba prebroditi upravo tu u okviru porodice i tu možemo pokazati da li smo dobar kapetan broda.  Zato, čuvajte svoje  porodice!”

Hajrija Ramadani se kroz rad Udruženja HAJR svakodnevno susreće sa najrazličitijim životnim i porodičnim pričama koje, kako kaže, samo potvrđuju značaj očuvanja porodice i značaj podrške porodice pojedincu u svakoj životnoj situaciji.

Tema Oovogodišnjeg Međunarodnog dana porodice je “Porodice i nove tehnologije”.

Globalni trendovi , uključujući nove tehnologije, demografske promene, brzu urbanizaciju i migracione trendove, kao i klimatske promene , dramatično oblikuju naš svet.

Produžena pandemija COVID-19 pokazala je značaj digitalnih tehnologija za rad, obrazovanje i komunikaciju. Pandemija je ubrzala tehnološke promene koje su već bile u toku, kako u društvu, tako i na poslu, uključujući proširenu upotrebu digitalnih platformi i srodne tehnološke inovacije na svim poljima.

Cilj je podizanje svesti o globalnim trendovima i odgovornim porodično-orijentisanim politikama za suzbijanje njihovih efekata.

Porodice širom sveta se menjaju, a mnoge postaju sve manje, kako raste broj jednoroditeljskih domaćinstava. Trenutno, 65% svih porodica čine ili parovi koji žive sa decom bilo koje dobi, ili parovi koji žive i sa decom i sa članovima šire porodice, kao što su bake i deke. Fenomen sve manjeg broja članova šire porodice, a sve većeg broja jednoroditeljskih porodica, stavlja u fokus pitanja socijalne zaštite.

Dana 25. septembra 2015. godine, 193 države članice Ujedinjenih nacija jednoglasno su usvojile Ciljeve održivog razvoja, set od 17 ciljeva sa svrhom da eliminišu siromaštvo, diskriminaciju, zlostavljanje i preventabilne smrti, baveći se uništavanjem životne sredine i početkom „ere razvoja – za sve ljude i svuda“.

Porodice i porodično orijentisane politike i programi su vitalni za postizanje mnogih od ovih ciljeva.

Na ovaj dan širom sveta organizuju se razne manifestacije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Cilj obeležavanja je afirmacija porodice i porodičnih vrednosti, podsticanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoć kako bi porodice mogle da ispune odgovornost prema zajednici. Takođe, obeležavanje Međunarodnog dana porodice pruža priliku da se poveća znanje o tome kako i na koji način procesi u društvu utiču na porodice.

Related posts

Leave a Comment