OPŠTINSKA SMOTRA RECITATORA 2021. “PESNIČE NARODA MOG”

U skladu sa predočenom dinamikom takmičenja na svim nivoima 52. Smotre recitatora „Pesniče naroda mog“, obaveštavamo sve zainteresovane institucije i pojedince da će ovogodišnja Opštinska smotra recitatora biti održana

12. aprila 2021. godine u Kulturnom centru „Hadži Ruvim“ Lajkovac,
sa početkom u 10.00 časova

Zbog izmenjenih okolnosti, izazvanih epidemijom virusa Covid 19, opštinska smotra recitatora će biti održana u online formatu, što znači da takmičari neće nastupati ,,uživo”, već će organizatoru biti dostavljani snimci njihovog nastupa.

Na opštinskoj smotri učestvuju recitatori odabrani: na školskim smotrama, recitatori iz dečijih, omladinskih kulturno-obrazovnih centara, kulturno-prosvetnih zajednica i ustanova kulture, recitatori iz amaterskih pozorišta i klubova, KUD-ova, recitatorskih studija, klubova Vojske Srbije, studenti i recitatori pojedinci.

Broj kandidata, po kategorijama (mlađi uzrast – od 1. do 4. razreda, srednji uzrast od 5. do 8. razreda i stariji uzrast – srednjoškolci, studenti i ostali), nije ograničen.

Prijave i snimke potrebno je dostaviti organizatoru najkasnije 2 dana pre održavanja takmičenja, i to:
na mejl adresu: kclajkovac@open.telekom. rs (što je preporuka organizatora)
ili poštom na adresu KC „Hadži Ruvim“, Vojvode Mišića 2, 14225 Lajkovac

Rok za prijavu je 10. april

Potrebna dokumentacija:

Popunjen obrazac prijave i snimak takmičara
Pismena saglasnost roditelja da lični podaci, fotografije i snimak nastupa mogu bitu javno objavljeni u cilju promocije takmičara i same Smotre recitatora Srbije ,,Pesniče naroda mog”, kao i transparentnosti takmičenja.

Žiri u sastavu:


Angelina Lukić, diplomirana glumica – predsednica žirija,
Nikola Simić, diplomirani glumac – član žirija,
Daren Milivojević, diplomirani filolog – član žirija,
zasedaće ,,uživo”, a snimci će im biti emitovani u kontinuitetu za svaku kategoriju posebno, kao što je to slučaj i u normalnim okolnostima. Ovu odluku žiri dostavlja organizatoru takmičenja – KC „Hadži Ruvim“ Lajkovac, koji je u obavezi da sve učesnike obavesti o konačnim rezultatima.


Ocenjivačka komisija (žiri) će odabrati po 5 (pet) ravnopravnih pobednika u svakoj kategoriji (mlađi uzrast – od 1. do 4. razreda, srednji uzrast od 5. do 8. razreda i stariji uzrast – srednjoškolci, studenti i ostali) koji će predstavljati Opštinu Lajkovac na okružnoj smotri recitatora.

Snimak takmičara:

Neophodno je da takmičari na početku, ili na kraju snimka kažu svoje ime i prezime, autora i naziv pesme koju govore.
Ukoliko postoje tehničke mogućnosti da se na snimku napišu ovi podaci, nije neophodno da ih i takmičari govore.
Opšti podaci koje takmičari govore, neće biti uračunati u predviđeni vremenski okvir trajanja pesme.
Neophodno je da se na snimku vide takmičari od glave do pete, kako bi žiri mogao da sagleda celu figuru takmičara.
Snimak treba da bude što kvalitetniji kako bi žiri imamo što bolju sliku o takmičaru, bez dodatnih filtera i efekata.

Kriterijumi za ocenjivanje:

 • Recitatori govore po jednu pesmu, istu na svim nivoima takmičenja.
 • Izbor pesme je slobodan.
  • Pesma se govori napamet i može trajati najviše tri minuta za mlađi i srednji uzrast, a četiri minuta za stariji uzrast.
 • Biće diskvalifikovan recitator koji govori pesmu koja traje duže od utvrđenog vremena.
  • Izbor pesme primeren uzrastu i polu recitatora.
  • Akcentuacija i dikcija.
  • Ostvarivanje misaono emotivnih sadržaja pesme.
  • Prirodnost, izražajnosti i sugestivnost recitovanja.

Ukoliko imate bilo kakvih primedbi, sugestija ili nedoumica, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo našim recitatorima obezbedili najbolje moguće uslove za takmičenje u ovoj veoma kompleksnoj situaciji.

Mejl adresa KC „Hadži Ruvim“ Lajkovac: kclajkovac@open.telekom. rs
Adresa: Vojvode Mišića 2, Lajkovac
Kontakt osoba: Snežana Škorić
Kontakt telefon: 014 3431 176, 062 84 24 015

Lajkovac, 06.04.2021.
Srdačan pozdrav!

Snežana Škorić, direktor KC

Related posts

Leave a Comment