BROŠURA KOVID VAKCINACIJA

Vakcinacija je jednostavna preventivna zdravstvena mera koja na bezbedan i efektivan način sprečava pojavu bolesti i čuva živote ljudi. Cilj vakcinacije je da se razvije otpornost na bolest slična onoj koja se stiče nakon dolaska u kontakt sa njenim uzročnikom, odnosno nakon prirodne infekcije.

Od presudnog je značaja da se što veći broj ljudi zaštiti vakcinom kako bi, zajedno sa onima koji su nakon preležane bolesti COVID-19 stekli prirodni imunitet, stvorili i kolektivni imunitet. Taj kolektivni imunitet je bedem koji sprečava virus da stigne do osetljivih osoba koje zbog postojanja kontraindikacija ne mogu da budu vakcinisane.

Nivo kolektivnog imuniteta potreban da bi se neka bolest uspešno eliminisala ili kontrolisala zavisi od epidemioloških karakteristika svake pojedinačne infekcije. Prema do sada uočenim epidemiološkim karakteristikama bolesti COVID-19, očekuje se da bi kolektivni imunitet od oko 80% bio dovoljan za uspešnu kontrolu pandemije korona virusa. To ne znači da će virus i bolest nestati, ali se očekuje smanjenje učestalosti obolevanja, sporadično javljanje ili sezonski karakter.

Related posts

Leave a Comment