LOKALNI SAVET ZA BEZBEDNOST DOSTAVLJA SVOJ ZAKLJUČAK VLADI I KOMESARIJATU ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE

Na adrese Vlade Republike Srbije i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Savet za bezbednost Skupštine opštine Lajkovac uputiće ovih dana dopis sa Zaključkom koji je doneo razmatrajući zahteve Saveta mesne zajednice Bogovađa, u vezi sa boravkom migranata i bezbednosnom situacijom u Bogovađi, koja je kulminirala nedavnim incidentnim situacijama u Centru za azil.

Saveta za bezbednost Skupštine opštine Lajkovac je detaljno razmotrio sve aspekte složenih okolnosti i brižljivo formulisao Zaključak u cilju prevazilaženja situacije u Bogovađi.

Predlaže se Vladi Republike Srbije i Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, kao osnivačima Privremenog Centra za lica tražioce azila u Bogovađi, da se po hitnom postupku postojeći Centar, koji se nalazi na teritoriji opštine Lajkovac zatvori i da se trenutni korisnici Centra, odnosno tražioci azila u Republici Srbiji premeste u druge adekvatne objekte , iz razloga bezbednosti, kako stanovništva tog dela opštine Lajkovac, tako i javnih ustanova koje se nalaze u neposrednoj blizini centra (objekti Vojske Republike Srbije, Pravoslavni manastir Bogovađa iz XV veka sa ženskim monaštvom, izdvojeni školski objekat OŠ “Mile Dubljević” Lajkovac, koji pohađaju deca od prvog do osmog razreda iz Bogovađe i Donjeg Lajkovca.

Istovremeno, predlaže se Vladi Republike Srbije i Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, da do preduzimanja predloženih mera, zbog incidenata koji su se desili krajem prošle godine, iz razloga bezbednosti stanovništva Bogovađe i objekata javne namene koji se nalaze u neposrednoj blizini Centra u Bogovađi, donesu odgovarajuće hitne mere i to: ograničenje slobode kretanja van Prihvatnog Centra svim maloletnim korisnicima koji se tu nalaze bez prisustva i nadzora zakonskog staratelja; izdavanje dela prostora Centra u Bogovađi radi stvaranja uslova za formiranje maloprodajnog objekta mešovite robe ( bez akciznih proizvoda ) namenjenih korisnicima Centra; unapređenje sistema fizičko – tehničkog obezbeđenja objekata Centra sa akcentom na kontrolu ulaska i izlaska, a u slučaju potrebe ažuriranje i bezbedosne procene ugroženosti objekta; izvrši promena u načinu rukovođenja Centrom od strane radnika Komesarijata za izbeglice u pogledu dužeg zadržavanja jednog lica kao rukovodioca Centra ( sada se vrši promena na nedelju dana), radi adekvatnog upravljanja istim i podizanja trenutne bezbednosne situacije; preciziranje i donošenje strožijih kriterijuma za utvrđivanje identiteta i starosti lica tražilaca azila, radi adekvatne primene pozitivnopravnih propisa Republike Srbije, koji se odnose kako na maloletna tako i na punoletna lica.

U Zaključku koji je potpisao predsednik Saveta za bezbednost SO -e Lajkovac Nemanja Petrović stoji, da će isti biti dostavljen Vladi RS , Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, izvršnim organima opštine Lajkovac i predsedniku Skupštine opštine Lajkovac.

Predsednik Saveta za bezbednost SO -e Lajkovac je Nemanje Petrovića iz Lajkovca, pripadnik Policijske stanice Lajkovac, a Savet čini još šest članova: Vojislav Stanisavljević iz Jabučja, Zoran Urošević iz Nepričave, Slobodan Jovanović iz Jabučja, Nenad Milošević iz Jabučja, Vladan Marković iz Jabučja i Zoran Grujević iz Lajkovca.

Naime, nakon incidenta koji se krajem godine dogodio u Centru za azil Bogovađa, na inicijativu meštana održan je sastanak Saveta mezne zajednice Bogovađa, kome su prisustvovali i predstavnici svih relevantnih struktura. Sastanak je održan kako bi se razmotrila aktuelna situacija i formulisali zahtevi u cilju prevazilženja problema meštana nastalih vezano sa boravkom maloletnih migranata u Centru za azil u Bogovađi. Tada su definisani taksativni zahtevi građana Bogovađe u vezi sa boravkom migranata. Savet mesne zajednice Bogovađa je zamolio prisutne predstavnike relevantnih struktura i sve nadležne za razumevanje i hitnu reakciju u cilju sprečavanja daljih incidenata između migranata i građana. Savet mesne zajednice Bogovađa je svoje zahteve predao lokalnoj samoupravi i zatražio hitan sastanak lokalnog Saveta za bezbednost, a Zaključak Saveta za bezbednost Skupštine opštine Lajkovac je urgentna tražena reakcija lokalne samouprave na postavljene zahteve meštana Bogovađe .

Related posts

Leave a Comment