SKUPŠTINA OPŠTINE LAJKOVAC USVOJILA BUDŽET ZA 2021. GODINU

Održano je poslednje ovogodišnje zasedanje Skupštine opštine Lajkovac, na kojoj su odbornici razmatrali 28 tačaka dnevnog reda i većinom glasova usvojili sve predloge odluka.


Lokalni parlament je na četvrtoj sednici novog saziva usvojio Odluku o budžetu opštine Lajkovac za 2021. godinu. Budžet za narednu godinu iznosi oko 916 miliona dinara, a sa preko 160 miliona prenetih obaveza na raspolaganju će biti milijardu i 77 miliona dinara. Manji je za 130 miliona dinara nego prethodne godine, zbog uredbe Vlade Srbije iz 2019. po kojoj naknada za zaštitu životne sredine ne ide više direktno u budžet opština i gradova nego u Ministarstvo za zaštitu životne sredine, pa onda lokalne samouprave konkurišu svojim projektima iz ove oblasti.


Od 916 miliona skoro polovina, odnosno 427 miliona, predstavlja klasičan okvir budžeta, a takođe velika stavka jesu sredstva po osnovu rente od EPS-a (RB Kolubara) u iznosu od 297 miliona dinara i ona nisu promenjena. Jedino se „ekologija“ u odnosu na prethodne godine bitno smanjila i budžet za narednu godinu jeste samo 1,5 miliona dinara novih i oko 20 miliona prenetih sredstava. Predsednik opštine Andrija Živković je u svom izlaganju odbornicima istakao da su ova sredstva korišćena za izgradnju kišne i fekalne kanalizacije, ali su dobrim delom usmeravana i za rad komunalnog preduzeća, što se u 2021. mora učiniti iz investicija, tako da je realno budžet „kraći“ za 200 miliona.


Predsednik Živković je istakao prioritete u 2012. godini:


„Prioritet je izgradnja i opremanje Industrijske zone 2, a prvi korak ka tome je izgradnja obilaznice oko Lajkovca uz podršku Republike. Dva su načina da se do toga dođe: jedan je aneks radova uza igtradnju Brze saobraćajnice od Nepričave do Iverka, odnosno od Lajkovca do Valjeva, a drugi priključak na trasu planiranog puta „Vožd Karađorđe“. Prvi način je mnogo realniji.
Zatim, izuzetno nam je važna saradnja sa Kancelarijom za javna ulaganja Vlade Republike Srbije. Ove godine smo u saradnji sa Kancelarijom kompletno rekonstruisali školu u Bajevcu i privodimo kraju obimne radove na našoj srednjoj školi. Imamo već dva projekta koja su nam bukvalno prošla kod Kancelarije: prvi je sanacija i uređenje kanala na teritoriji opštine u iznosu od 120 miliona dinara; drugi poboljšanje vodosnabdevanja, izgradnja podstanica i zamena azbestnih cevi u iznosu od 240 miliona dinara. Međutim, svi smo upoznati sa finansijskom situacijom, tako da očekujemo da bar jedan od tih projekata realizujemo. Pre 15 dana završili smo projekat fiskulturne sale za OŠ „Dimitrije Tucović“ u Jabučju i konkurisaćemo sa tim projektom kod Kancelarije za javna ulaganja već početkom godine.


Vrlo je značajna realizacija sporazumu sa EPS-om po osnovu preseljenja Malog Borka i Skobalja u iznosu od 220 miliona. Taj novac će, pre svega, biti opredeljen za nastavak izgradnje vodovodne mreže u Jabučju (Gornji kraj i Viš), kao i za izgradnju postrojenja za prečišćavanje pitke vode poput onog u centru Jabučja, za izgradnju moderne saobraćajnice koja će povezati bazen sa Ulicom vojvode Mišića čije je projektovanje u toku, uređenje dela Vojnog kruga koji će biti dodeljen stanovnicima iz Skobalja koji se opredele za taj deo Lajkovca, za završetak rekonstrukcije i parterno uređenje konaka Brene Mihailović.
Nadamo se i nastavku saradnje sa JP „Srbija putevi“ na infrastrukturnim projektima, odnosno na rekonstrukciji i izgradnji regionalnih i lokalnih puteva i ulica.


Za nas je vrlo važno rešavanje pitanja vodosnabdevanja, gde izdvajam nastavak radova na priključenju naših sela poput Slovca, Ratkovca, Pridvorice itd. na cevovod akumulacije Stubo-Rovni, kao i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ostalim delovima opštine. Podsetio bih da se nastavlja izgradnja vodovodne mreže u Jabučju.“


Predsednik Živković je istakao da, za razliku od nekih opština u okruženju, nisu povećane lokalne komunalne i druge takse, da su zadržana sva socijalna davanja, neće biti smanjena pomoć penzionerima, studentima, porodiljama, da se nastavlja budžetsko finansiranje seoskih ambulanti (osim ambulante u Jabučju, koja zbog nemara zaposlenih neće raditi ni početkom naredne godine). Podvukao je da se za ulaganje u obrazovanje, socijalnu, dečju i zdravstvenu zaštitu odvaja skoro trećina budžeta, odnosno 300 miliona dinara. Budžet za poljoprivredu je 16 miliona i 300 hiljada, isto kao prošle godine.


Iz budžeta za narednu godinu planirano je 40 miliona za održavanje zatvorenog bazena, od čega najviše za radnike, kao i 12 miliona dinara za opremanje Srednje škole „17. septembar“, koja se polako privodi kraju. Planirano je i 18 miliona dinara (šest miliona od kazni za saobraćajne prekršaje) za ugradnju kamera na 14 značajnih saobraćajnica, na svim važnim ustanovama i dve kamere za praćenje brzine učesnika u saobraćaju na ulascima u Lajkovac iz pravca Lazarevca i Valjeva. Projekat će biti finansiran fazno u dve-tri godine, a od svih saobraćajnih prekršaja 30 posto ostaje u opštinskom budžetu tako da će investicija biti otplađena.


Usvojene su odluke o lokalnim komunalnim i administrativnim taksama, koje neće biti povećane u odnosu na prošlu godinu, već će samo će biti usklađene sa stopom inflacije u 2021. godini. U ovom paketu odluka su i nadoknade za korišćenje javnih površina.


Prihvaćen je Program uređivanja građevinskog zemljišta, Program poslovanja Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Eko Tamnava“ Ub, Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja troškova vantelesne oplodnje u 2020. kao i Program za 2021. godinu. Prihvaćeni su programi i planovi rada Kulturnog centra „Hadži Ruvim“, Gradske biblioteke, Turističke organizacije opštine Lajkovac i Ustanove za sport i omladinu. Data je saglasnost na Program poslovanja JP „Gradska čistoća“ sa Programom korišćenja sredstava subvencija za 2021, kao i na treće izmene i dopune Cenovnika komunlanih usluga.

Usvojeni su za narednu godinu i: Program za unapređenje uslova života lokalne zajednice, Lokalni akcioni plan za zapošljavanje, Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, Strategija razvoja socijalne zaštite 2021-2025, Prve izmene i dopune Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge lični pratilac deteta, Kadrovski plan Opštinske uprave, Program unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva.


Ana Mešterović i Jelena Janković izabrane su za zamenika pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva Grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina. Razrešen je dosadašnji predsednik UO Zajedničkog centra za socijalni rad „Solidarnost“ za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica i na to mesto imenovan Stefan Đurić iz Ljiga.

Related posts

Leave a Comment