OBAVEŠTENJE ZA PENZIONERE – UPIS OGREVA

UPRAVNI ODBOR OPŠTINSKOG UDRUŽENJA PENZIONERA LAJKOVAC

Obeveštava sve penzionere, koji su zainteresovani za upis ogreva (uglja sirovog, suvog i drva), da upis traje do 31.01.2021. godine.


Svi zainteresovani penzioneri, prilikom upisa ogreva treba da uplate prvu ratu: za sIrovi 5 000 dinara, za suvi 7 000 dinara, za drva 5 000 dinara, kao avans. Ostale rate sami određuju, s tim da poslednja rata (završna) bude 31.08. 2021 godine, zbog blagovremene isporuke ogreva. Za sve uplate posle tog datuma, Udruženje ne garantuje na vreme isporuku ogreva.

S poštovanjem,
predsednik
Branko Perić

Related posts

Leave a Comment