JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA RADI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI OPŠTINE LAJKOVAC ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA

 

TEKST OGLASA:

Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini opštine Lajkovac i postupka javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, raspisila je JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA RADI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI OPŠTINE LAJKOVAC ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA i to:

-MZ Jabučje – lokacija broj 12,
-MZ Ćelije – lokacija broj 13,
-MZ Bogovađa – lokacija broj 14 i 15,
-MZ Slovac – lokacija broj 16,
-MZ Vračević – lokacija broj 17 i
-MZ Ratkovac – lokacija broj 18.

Početna cena zakupa je 155 dinara po m2 zemljišta, na mesečnom nivou na određeno vreme na period do 5 (pet) godina.

Učesnici su dužni da uplatite depozit u iznosu od 10.000,00 dinara (desethiljadadinara) na tekući račun broj 840-841151843-84 poziv na broj 97 30-055. Uuplata depozita se mora izvršiti najkasnije 3 dana pre početka otvaranja pimenih ponuda, odnosno do 13. 09. 2020. godine (petak).

Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Lajkovac, zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Lajkovac i u listu „Alo“.

Sve bliže informacije mogu se dobiti u Opštini Lajkovac lično ili pozivom na broj telefona 014/3432-760, kontakt osoba Željko Jeremić.

Related posts