DOBROM PRIPREMOM BUDŽETA DOMAĆINSKI U BUDUĆNOST

 

Pored pripreme rebalansa opštinskog budžeta, koji če uslediti u septembru, odmah nakon konstituisanja nove vlasti, ono što je u planu i što je veći deo posla jeste dobra priprema i projektovanje budžeta za narednu godinu i godine koje dolaze.

Shodno Uputstvu za pripremu budžeta za 2021. godinu, svim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta opštine Lajkovac, dat je pomereni rok do 1. septembra, a intenzivna priprema budžeta za narednu godinu, uslediće već odmah nakon neophodnog prvog rebalansa ovogodišnjeg budžeta.

Komentarišući promene u prilivu sredstava u budžet , uzrokovane prvenstveno smanjenjem priliva sredstava po osnovu eksploatacije uglja, predsednik opštine Lajkovac Andrija Živković je naglasio da je dobra i kvalitetna priprema budžeta jako važna, pri čemu se mora voditi računa o prilagođavanju novim okolnostima:

“I ovogodišnji budžet opštine Lajkovac je manji u odnodu na prethodne godine. Prošle godine je “ekologija” značajno smanjena, jer su aktom Vlade ova sredstva preusmerena na državu, tako da je opština Lajkovac tu izgubila ptihod od oko 120 miliona dinara, koji je imala od EPS – a i Kolubare. Ove godine, taj budžet je 10 – 15 miliona dinara i nema naznaka da će se povećavati. Rudna renta je takođe smanjena za ovu godinu. U prvom kvartalu bila je u skladu sa planiranim, onako kako je i projektovana budžetom, dok je u drugom kvartalu za oko 20 miliona manja, tako da se moramo prilagođavati i usklađivati sa svim tim promenama i to je sigurno neminovno.

Sve to je Lajkovac mogao da očekuje i pre 10-15 godina, samo što to tada nije ozbiljno shvaćeno i pripremano. Mi ćemo sigurno ozbiljno raditi na tome i pokušati da sve te “manjkove” u budžetu, kao i prethodne dve godine nadoknadimo sredstvima iz republike, gde će nam oni finansirati određene projekte. Ja se nadam da se to neće osetiti ni narednih godina, kao što se nije osetilo ni prethodne dve godine.

Sigurno, sve ono po čemu je Lajkovac bio poznat prethodnih godina, a to su izdvajanja za sport, socijalna davanja, poljoprivredu, verske objekte, nećemo sigurno smanjivati u narednom periodu, ali neke određene troškove sigurno moramo redukovati.

Redukovaćemo pre svega one troškove koji ne doprinose razvoju naše lokalne zajednice i taj deo novca ćemo usmeriti na poboljšanje uslova života na našoj teritoriji.

Ono što je dobro je, da veći deo budžeta imamo pre svega od poreza na zarade, gde je mesečni prosek oko 15 miliona dinara, dakle godišnje oko 200 miliona dinara od poreza na zarade, zahvaljujući pre svega velikom broju ljudi koji rade u EPS -u, odnosno Kolubari, tako da što se tiče tih stavki to se sigurno neće menjati u nekom budućem periodu.

Napominjem, da i ove “manjkove” u budžetu pokušaćemo da nadomestimo projektima i donacijama Vlade Republike Srbije i njenih resornih ministarstava, a sigurno ono što je ključno za razvoj Lajkovca jeste izgradnja obilaznice oko samog Lajkovca, gde bi se formirala Industrijska zona, otvorila nova radna mesta. Otvaranjem novih radnih mesta, osim što bi se smanjio broj nezaposlenih, povećao bi se i prihod u budžet od poreza na zarade, tako da je i to sigurno jedan od načina da u budućnosti nadoknadimo sredstva koja smo imali ranijih godina i na koja smo navikli da se prilivaju u budžet.”

Related posts