USPEO ELEKTRONSKI UPIS DECE U VRTIĆ

 

Upis dece u Predškolsku ustanovu “Leptirić” u Lajkovcu, koji je elektronskim putem ustanovljen po prvi put ove godine je završen. Prijavljeno je 54 – oro dece uzrasta od šest meseci do šest godina. Nakon razmatranja prispelih prijava, Komisija za prijem dece je konstatovala da su sva deca primljena. Deca će biti raspoređena u četiri jaslene i deset vaspitnih grupa.

Spisak dece po grupama i grupnim vaspitačima i medicinskim sestrama bice objavljen početkom avgusta i istaknut na ulaznim vratima predškolske ustanove.

Sva novoupisana deca pre polaska u vrtić, u obavezi su da imaju uredan bris grla i nosa , kao i potvrdu nadležnog pedijatra da su spremna za kolektiv.

Kada su u pitanju predškolci i pohađanje pripremno predškolskog programa, roditelji će biti informisani na vreme o pohađanju istog.

U zavisnosti od epidemiološke situacije, ustanova će zakazati roditeljske sastanke, ili ce roditelje kontaktirati putem telefona, kada će dobiti sve informacije o načinu realizacije ovog programa koji je po zakonu obavezan.

“U vrtiću trenutno boravi od 80 – 100 dece i rad je organizovan u skladu sa uputstvima koje je propisalo Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nadamo se da ce se situacija normalizovati do septrembra i da cemo krenuti sa radom punim kapacitetom”, kaže direktorka Predškolske ustanove “Leptirić” Mila Lončar Mitrović, izražavajući posebno zadovoljstvo činjenicom da su roditelji bili potpuno spremni za elektronski upis dece u vrtić, koji se na ovaj način u Lajkovcu obavljao po prvi put.

Related posts